För femte året i rad åker Oscar Ernerot, ombudsman på LO, ned till Schweiz för att representera Sveriges arbetstagardelegation.

– Två veckor är väldigt kort tid för det är extremt mycket jobb. Vi jobbar från tidig morgon till sen kväll, säger han på plats i LO-borgen i Stockholm.

Framför honom ligger en lista med 40 länder som brutit mot en eller flera av ILO:s konventioner kring arbetsrätt. Kommande dagar ska dessa reduceras till 25. Och under konferensen ska ILO ta upp de kvarvarande länderna på listan och se hur de kan leva upp till ILO:s krav.

– För vår del är det viktigt att Turkiet är med på den reducerade listan. Där sker det massuppsägningar och tvångsarbete. Men också Algeriet måste med, anser vi. Det fria facket CGATA trakasseras kraftigt av regeringen och landet blir allt mer slutet, säger Oscar Ernerot.

Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, besöker ILO-konferensens sista vecka. Han hoppas att ILO lyckas pröva de 25 ländernas fall lika bra som tidigare år.

I övrigt önskar han mer av ILO:s jobb på fältet.

– ILO kan arbeta ännu mer proaktivt och använda sina resurser på ett bättre och effektivare sätt, säger Niklas Beckman.

ILO:s styrelse ses två gånger per år. Den har nu tagit fram en rapport om migration som är ett av konferensens tre temaämnen. Just migration var även ett av fjolårets viktigaste ämnen.

Vid konferensens slut, 16 juni, ska migrationsrapporten vara komplett med arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv. Därefter ska den ligga till grund för en ILO-rekommendation, eller en konvention som är organisationens starkaste regelverktyg.

Oscar Ernerot innan avfärd till Genevé. Foto: Linda Flood

– En stor utmaning blir själva definitionen av migration. I dessa tider av stora flyktingströmmar gäller det att rigga arbetsmarknaden på rätt sätt så att så många som möjligt kan komma i arbete i ett reglerat system, säger Oscar Ernerot.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besöker Genevé under konferensens sista dagar. Då ska hon bland annat ha ett rundabordssamtal om Global Deal.

 

ILO-konferensen – när och var? 

5-16 juni anordnas ILO:s 106:e arbetskonferens i Genevé. Fler än 4 000 delegater ska diskutera hur framtidens arbetsmarknad ska se ut. Största frågorna rör migration, rättigheter i arbetslivet, ILO:s gröna initiativ och situationen för arbetare i de ockuperade palestinska områdena. Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor.