Privata jobbmatchare kan förlora möjligheten att anställa deltagare i sina egna, eller närstående företag och sedan få bonus för att de fått personen i arbete. Anledningen är att förfarandet, som i dag är tillåtet, öppnar för fusk.

Det framgår av den rapport Arbetsförmedlingen släppte i dag om myndighetens framtid.

Arbetet avslöjade för lite mer än ett år sedan att många jobbmatchningsföretag anställer sina deltagare i egna bemanningsbolag. 

Samtidigt får de bonus från Arbetsförmedlingen när de hittat ett jobb åt deltagaren.

I maj förra året lyfte även regeringen just den här frågan när de gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda hur den stora reformen med privat jobbmatchning ska gå till.

Och nu är alltså myndighetens slutsats att systemet ska ändras.

”Arbetsförmedlingen bedömer att resultatersättning för övergång till arbete i aktörens egen verksamhet eller närstående företag inte bör övervägas i nuläget”, står det i rapporten där man också varnar för fuskrisk.

”För att undvika en situation där risken för självförsörjande anställningar eller skenanställningar är stor finns anledning att noga se över hur ersättningssystemet konstrueras.” står det i rapporten.

Arbetet har tidigare tagit del av ett utkast till samma rapport. Där föreslogs i stället att förfarandet skulle vara fortsatt tillåtet. Men i den slutgiltiga rapporten har alltså myndigheten svängt.

I den färdiga rapporten menar Arbetsförmedlingen att det måste till ytterligare ”riskminskande element” som krav på varaktighet i jobbet eller mer automatiserade kontroller för att man ska kunna tillåta bonus när företag anställer sina egna matchningsdeltagare.