ARBETET & SEKOTIDNINGEN GRANSKAR. ”Det tog bara några veckor för Peter att få jobb”. ”Matchningen gick med rekordfart”. ”Ali fick jobb efter bara två dagar”.

Solskenshistorierna avlöser varandra i jobbcoachernas marknadsföring.

För varje person som bolagen får i jobb betalar Arbetsförmedlingen ut en bonus – och om det går fort dessutom en snabbhetspremie.

Privat jobbförmedling

Så få hittar jobb genom matchningen

Nyheter

Totalt betalade Arbetsförmedlingen ut 1,3 miljarder kronor år 2017 till leverantörer av tjänsten som kallas stöd och matchning.

Vad som oftast inte framgår är att bolagen som ska hjälpa arbetslösa har möjlighet att anställa de egna deltagarna.

Många av de största aktörerna är samtidigt bemanningsbolag eller har bemanningsverksamhet i koncernen.

Det möjliggör ett upplägg där bolagen snabbt kan skaffa fram ett jobb genom att anställa deltagarna i den egna verksamheten.

Maximalt kan företaget få 36 200 kronor per deltagare i resultat- och snabbhetsersättningar.

Privat jobbförmedling

Matchningsbolag lockar med jobb i egna koncernen

Nyheter

Förutsättningen för att få ersättningarna är att deltagaren har jobbat i minst fyra månader eller studerat en termin.

Upplägget att ge den som är arbetslös jobb i det egna bemanningsbolaget innebär också att företagen sedan kan tjäna pengar genom att hyra ut den anställda till ett kundbolag.

Dessutom kan bemanningsbolaget söka lönestöd för samma person – maximalt 80 procent av lönen.

Exakt hur utbrett upplägget – att tjäna pengar i flera led på den som är arbetslös – är, går inte att säga. Arbetsförmedlingen lämnar inte ut uppgifter om var deltagare får jobb.

Så tjänar bolagen pengar på arbetslösa

1. En arbetslös är inskriven på Arbetsförmedlingen. Handläggaren ger den arbetslösa rätt till stöd och matchning.

2. Deltagaren väljer stöd- och matchningsleverantör. De flesta av de stora leverantörerna driver även bemanningsverksamhet.

3. Leverantören ger deltagaren jobb i sitt bemanningsbolag. Om det går snabbt får leverantören både resultatersättning och snabbhetspremie.

4. Bemanningsbolaget tjänar pengar på att hyra ut den anställda. Samtidigt har bolaget rätt till anställningsstöd från Arbetsförmedlingen för att anställa en långtidsarbetslös eller nyanländ. (Upp till 80 procent av lönen)

Grafik: TT Nyhetsbyrån Källa: Arbetet & Sekotidningen (Klicka på grafiken för att se den större)

Men Lena Molin, operativ chef på Manpower matchning, berättar att de har tittat på hur många deltagare i deras stöd- och matchningsföretag som anställs i Manpowers bemanningsbolag.

Av dem som anställdes i minst fyra månader och därmed gav rätt till bonus, det vill säga resultatersättning, handlar det om 13,4 procent.

Ett annat av företagen som sysslar med stöd och matchning är Arbetslivsresurs, som ingår i Arenakoncernen.

Förra året fick de ut 63 miljoner kronor från Arbetsförmedlingen för stöd och matchning, vilket gör bolaget till det tredje största sett till ersättning.

Det vore katastrofalt för skattebetalarna och för arbetsmarknadspolitiken

Ali Esbati (V) om fler privatiseringar av AF

I koncernen finns även bemanningsföretaget Arena personal, något Arenakoncernens affärsområdeschef Anne Buckard ser som en stor fördel.

– Absolut. Där har vi förfrågningar från kunder så då vet vi direkt när vi kan matcha en person med rätt kompetens till rätt jobb.

Hon kan inte svara på hur stor andel av deltagarna i stöd- och matchning som får jobb genom Arena personal, då de precis börjat registrera hur många som får jobb den vägen.

Men Arenakoncernen tycker att det är en bra väg att gå.

– Vi håller precis på att starta stöd och matchning direkt i Arena personal, för att få ännu kortare väg till jobben. Så på sex av våra åtta bemanningskontor kommer vi också att ha tjänsten stöd och matchning.

Ser du några problem med att ni får betalt för att anställa personer i ert eget bemanningsbolag? Och att det dessutom går att få anställningsstöd för dem som anställs?
– Nej, det är inte vi som har satt kriterierna och spelreglerna kring ersättning utan dessa frågor måste i så fall besvaras av Arbetsförmedlingen. Vi förhåller oss, precis som alla andra, till gällande kontraktsvillkor.

Privat jobbförmedling

Så mycket pengar fick stöd- och matchnings­bolagen från AF

Nyheter

Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati har en annan syn.

Han blir överraskad när Arbetet och Sekotidningen berättar om möjligheten för coachningsföretagen att anställa sina egna deltagare.

– Jag tycker att det är chockerande. Men när det offentliga lägger ut uppdrag på vinstdrivande aktörer måste man nästan räkna med att de försöker hitta på sätt att tjäna pengar, säger han.

Ali Esbati tycker att upplägget sätter ytterligare privatiseringar av Arbetsförmedlingen i nytt ljus.

– Det vore katastrofalt för skattebetalarna och för arbetsmarknadspolitiken. Det skulle naturligtvis bli ett eldorado för den här typen av verksamheter. Om de här problemen finns redan i dag är det snarare åt motsatt håll man vill gå.

Kritiken mot tidigare system med jobbcoacher och etableringslotsar ledde till att systemet med privata aktörer stramades upp.

Får man jobb via bemanningsföretag så är det lika bra som något annat

Petter Carolusson, Arbetsförmedlingen

För fyra år sedan startades den nya tjänsten stöd och matchning. Men samtidigt blev det möjligt för företagen att anställa internt, något som var förbjudet för etableringslotsarna.

Petter Carolusson är chef för Arbetsförmedlingens enhet för externa tjänster. Han känner till upplägget, men ser inga problem med det.

– Vår önskan är ju att folk ska få arbete. Får man det via bemanningsföretag så är det lika bra som något annat.

Men hur ser du på att statliga pengar går till bemanningsföretag som kanske ändå skulle ha anställt de här personerna?
– Hade man fått betalt direkt när man fick jobb första dagen så hade det kanske skapat incitament som inte varit så fördelaktiga. Men nu måste man ändå anställa personen och betala ut lön i fyra månader, om man ska ha rätt till resultatersättning.

Stöd och matchning

• Stöd och matchning är till för arbetslösa som behöver extra hjälp med jobbsökandet.

• Hjälpen kan till exempel innefatta motiverande samtal, att skriva cv och kontakter med arbetsgivare.

• Tjänsten pågår i 90 dagar och kan förlängas två gånger, till totalt 270 dagar.

• Det är privata aktörer som utför tjänsten på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

• Alla företag som uppfyller Arbetsförmedlingens krav har rätt att ta emot deltagare.

• Arbetssökande som har rätt till stöd och matchning väljer själv matchningsföretag.

• I dagsläget finns omkring 170 leverantörer utspridda på 625 lokalkontor.

• Arbetsförmedlingen kan säga upp lokala avtal om leverantören har få deltagare eller presterar dåligt i relation till övriga aktörer.

• Valfrihetssystemet gör det möjligt för en leverantör att återkomma till en ort där avtalet sagts upp.