ARBETET & SEKOTIDNINGEN GRANSKAR. 1,3 miljarder kronor. Så mycket betalade Arbetsförmedlingen förra året till externa aktörer för stöd och matchning.

91 000 personer passerade genom tjänsten under året.

Men hur går det egentligen för deltagarna efter att jobbcoachingen är över?

Privat jobbförmedling

Matchningsbolag får bonus för att anställa egna deltagare

Nyheter

Enligt siffror från Arbetsförmedlingen har knappt tre av tio jobb 90 dagar efter att de lämnat matchningstjänsten.

Myndigheten skriver själv på sin hemsida att de har ”en betydligt högre målsättning”.

Men enligt Petter Carolusson, chef för Arbetsförmedlingens enhet för externa tjänster, är inte den målsättningen siffersatt.

– Nej, vi har ingen siffra. Det är olika förutsättningar på olika orter. Vissa är mer drabbade av konjunkturen än andra, vissa har andra sammansättningar av målgruppen än andra. Vi vill absolut jobba upp siffran.

Många av anställningarna är dessutom till stor del bekostade av Arbetsförmedlingen, visar detaljerade siffror över vad som händer med deltagarna, statistik som Arbetet och Sekotidningen har begärt fram.

Privat jobbförmedling

Matchningsbolag lockar med jobb i egna koncernen

Nyheter

Fyra av tio av stöd- och matchningsdeltagarna som fick jobb under 2017 fick en subventionerad anställning.

Ser man till alla deltagare fick endast 16 procent ett jobb som inte betalats av Arbetsförmedlingen.

Även om jobb är det överordnade målet får stöd och matchningsbolagen också extra betalt om deltagarna går vidare till studier i minst en termin.

Men bara en liten del, 3 procent under 2017, gick den vägen efter att tjänsten avslutats. De allra flesta var kvar i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, visar siffrorna.

Ersättningar till leverantörer

• Grundersättning, mellan 180 och 280 kronor per dag (beroende på hur långt den jobbsökande står från arbetsmarknaden). Maximalt 18 200 kronor för en 90-dagarsperiod.

• Om personen får ett jobb innan 90-dagarsperioden är avslutad får leverantören hela ersättningen för tremånadersperioden (så kallad ”snabbhetspremie”) trots att den jobbsökande inte gått klart.

• Resultatersättning mellan 12 000 och 18 000 kronor om personen fått anställning och jobbat minst fyra månader eller studerat i en termin.

• Maximalt kan en leverantör alltså få 36 200 kronor för en deltagare.