Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Trenden är tydlig. Nu när OECD också publicerat statistik för åren 2017 och 2018 syns en fortsatt nedgång av organiseringsgraden bland de 36 medlemsländerna.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) arbetar för ekonomisk tillväxt genom att samla in data, analysera och rapportera.

Tittar vi på statistiken i procent är tappet störst i Tjeckien.

Där har en nästan en tredjedel valt att säga upp sina medlemskap i ett fackförbund under åren 2008-2017. Nu är knappt 12 procent av de anställda fackmedlemmar. 

I Australien var nedgången 27 procent under åren 2008-2018, och i Irland 22 procent under samma tidsperiod.

Dystra siffror syns också i Storbritannien, Finland och Sverige.

Däremot sticker Island ut rejält. Där har andelen fackliga medlemmar ökat de senaste tio åren med 7 procent och i fjol var drygt 90 procent av alla löntagare organiserade.

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet och som forskar om facklig organisering, menar att nedgången beror på många olika faktorer beroende på vilket land det gäller.

I Finland, Danmark och Sverige spelade till exempel förändringar av a-kassan in tidigare.

För Östeuropa har historien betydelse. 

– Först var alla med i facket för det var gamla kommunistfack. Sedan infördes marknadsekonomi och då var det inte så lätt att bygga upp kollektivavtalsförhandlingar och få arbetsgivare att vara vänligt inställda till facken, säger han.

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Många länder har också avskaffat branschavtalen och då sker förhandlingarna på de enskilda företagen. 

Där det inte finns någon fackklubb eller fackligt ombud anser därför anställda att det inte är någon idé att vara medlem, menar Anders Kjellberg.

Går det att vända trenden?
– Ja, det bör gå. Men facken måste intensifiera rekryteringsarbetet. I Sverige har TCO gjort det i högre grad än vad LO har gjort. Sedan beror det på hur fientligt stat och arbetsgivare uppträder mot facken.

Anders Kjellberg påpekar också att EU kan spela en viktig roll för fackens framtid.

– EU vill införa minimilöner men det borde gå att göra undantag för länder som har hög kollektivavtalstäckning, såsom Sverige. I Frankrike är statlig lagstiftning om minimilöner väldigt viktig och där är knappt 11 procent med i facket, säger han.

Organiseringsgraden i OECD:s medlemsländer mäts antingen genom nationella arbetskraftsundersökningar eller genom uppskattningar från universitetet i Amsterdam som samlar in statistik från medlemsländernas centralorganisationer.

Så många är fackmedlemmar i elva OECD-länder

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.