Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Samtidigt som amerikanska högtidsdagen för arbetare, ”Labor day”, firade 125 år i måndags ökar stödet för landets fackförbund.

Enligt Gallup är 64 procent positiva till facklig organisering – en av de högsta siffrorna som noterats de senaste femtio åren.

I augusti 2003 låg stödet på 65 procent och i mars 1999 på 66 procent.

Så har stödet för amerikanska fack sett ut över tid.

Gallup spår att landets låga arbetslöshet, i juli 3,7 procent, och goda ekonomiska förutsättningar har spätt på stödet. År med lågkonjunktur har amerikanarnas förtroende för facken minskat.

Den positiva inställningen har ökat både bland demokrater och republikaner. Men fortfarande är demokrater betydligt mer benägna att stötta facklig organisering, 82 procent, att jämföra med republikaner, 45 procent.

Men att ställa sig positiv till fackförbund är knappast detsamma som att vara medlem.

Endast drygt 10 procent av alla amerikanska löntagare uppges vara fackligt organiserade, enligt arbetsmarknadsdepartementet. I början av 1980-talet var andelen 20 procent.