10 miljarder. Så mycket vill Moderaterna spara på sjukpenningen och sjukersättningen jämfört med regeringen enligt sin skuggbudget.

För att klara av det vill partiet genomföra en rad stora förändringar för den som sjukskriver sig.

De vill sänka taket i sjukförsäkringen, och införa en extra karensdag den 15:e dagen av en sjukdom.

Man vill också skärpa kraven för den som ska få sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension.

Målet är, enligt skuggbudgeten att ”stärka incitamenten att komma tillbaka till arbete tidigare än i dag.”

Så satsar partierna på sjukförsäkringen jämfört med regeringens budget

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Regeringen: 37 miljarder

M: minus 9,7 miljarder
KD: minus 300 miljoner
SD: plus 379 miljoner
V: plus 678 miljoner

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Regeringen: 42 miljarder

M: minus 400 miljoner
KD: minus 175 miljoner
SD: plus 100 miljoner
V: plus 4,4 miljarder

Merkostnadsersättning och handikappersättning

Regeringen: 1,4 miljarder

M: samma som regeringen
KD: samma som regeringen
SD: plus 30 miljoner
V: plus 5 miljarder

Arbetsskadeersättningar m.m.

Regeringen: 2,6 miljarder

M: samma som regeringen
KD: samma som regeringen
SD: plus 100 miljoner
V: samma som regeringen

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Regeringen: 1,2 miljarder

M: samma som regeringen
KD: samma som regeringen
SD: minus 1 miljard
V: samma som regeringen

Försäkringskassan

Regeringen: 8,8 miljarder

M: minus 83 miljoner
KD: plus 56 miljoner
SD: plus 100 miljoner
V: samma som regeringen

Inspektionen för socialförsäkringen

Regeringen: 71 miljoner

M: minus 1 miljon
KD: samma som regeringen
SD: plus 29 miljoner
V: samma som regeringen

Nytt förslag på från SD:

Sjuklön för små företag: 5,3 miljarder

Frågan om sjukförsäkringen splittrar M och KD som förra året gick fram med en gemensam budget. KD vill också minska kostnaderna för sjukpenningen och sjukersättningen med knappt 500 miljoner kronor. Alltså betydligt mindre än sitt samarbetsparti.

När det gäller arbetsmarknadspolitiken, vill Moderaterna dra tillbaka de ökade anslag till Arbetsförmedlingen som regeringen la fram i sin budget efter de stora nedskärningarna som följde av det senaste årets M-KD-budget.

”Det är inte mer pengar och nya uppdrag till Arbetsförmedlingen som krävs nu, svensk arbetsförmedling behöver reformeras och effektiviseras.” skriver partiet.

Moderaterna vill också minska kostnaderna för a-kassan med 1,9 miljarder genom att bland annat begränsa antalet ersättningsdagar till ett år och sänka den maximala summan man kan få per dag.

Partiet är också det enda som vill minska kostnaderna för Arbetsmiljöverket jämfört med regeringens förslag. Minskningen som föreslås är 8 miljoner kronor.

De mest radikala förändringarna på arbetsmarknadsområdet i kronor och ören står Sverigedemokraterna för i sin skuggbudget.

Partiet vill kapa kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska program, exempelvis praktiker eller arbetmarknadsutbildningar, med hälften, från omkring 9 miljarder till 4,5. Samtidigt ökar man anslagen till a-kassan med ungefär lika mycket.

Sverigedemokraterna stryker också helt etableringsersättningen till nyanlända samt kapar 2,5 miljarder från posten ”nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar”.

Så satsar partierna på arbetsmarknaden jämfört med regeringens budget

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Regeringen: 7,3 miljarder

M: minus 133 miljoner
KD: minus 49 miljoner
SD: minus 1175 miljoner
V: plus 409 miljoner

A-kassa och aktivitetsstöd

Regeringen: 28 miljarder

M: minus 1667 miljoner
KD: minus 2994miljoner
SD: plus 4810 miljoner
V: plus 3854 miljoner

Arbetsmarknadspolitiska program

Regeringen: 8,9 miljarder

M: minus 1035 miljoner
KD: minus 847 miljoner
SD: minus 4441 miljoner
V: plus 861 miljoner

Lönebidrag och Samhall m.m.

Regeringen: 20,5 miljarder

M: samma som regeringen
KD: samma som regeringen
SD: plus 130 miljoner
V: samma som regeringen

Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Regeringen: 5,3 miljarder

M: samma som regeringen
KD: plus 700 miljoner
SD: minus 2631 miljoner
V: minus 10 miljoner

Etableringsersättning till vissa nyanlända

Regeringen: 2,5 miljarder

M: minus 165 miljoner
KD: minus 232 miljoner
SD: minus 2483 miljoner
V: samma som regeringen

Arbetsmiljöverket

Regeringen: 677 miljoner

M: minus 8 miljoner
KD: samma som regeringen
SD: plus 68 miljoner
V: plus 100 miljoner

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Regeringen: 39 miljoner

M: minus 19 miljoner. (Moderaterna vill lägga ner myndigheten)
KD: samma som regeringen
SD: plus 4 miljoner
V: samma som regeringen

Regional skyddsombudsverksamhet

Regeringen: 112 miljoner

M: samma som regeringen
KD: samma som regeringen
SD: plus 50 miljoner
V: plus 20 miljoner

Nya förslag på arbetsmarknadsområdet från SD och KD:

Lärlingsanställningar (förslag från SD): 500 miljoner

Arbetsintegrerade sociala företag (förslag från KD): 400 miljoner

Man ger också Arbetsförmedlingen 1,1 miljarder mindre att röra sig med i förvaltningskostnader jämfört med regeringens budget. Det vill säga kostnaderna för bland annat personal och kontor.

Totalt handlar det om besparingar på nästan 5,2 miljarder på arbetsmarknadsområdet.

4,2 av de miljarderna handlar alltså om pengar som till stor del bekostar arbetslösas uppehälle genom subventionerade anställningar och olika typer av arbetsmarknadspolitiska program.

När partiet själva presenterade sin budgetmotion tryckte man särskilt på sin satsning på 5 miljarder extra till kommunerna nästa år som en stor satsning på välfärden.

Men bryter man ner siffrorna går det alltså att hitta nästan lika stora besparingar på arbetsmarknadsområdet – besparingar som riskerar att landa på kommunerna.

Partiet skriver också i specifikationerna till budgeten att kommunsatsningen är just en kompensation för neddragningarna på arbetsmarknadsområdet.

Eva Mörk, professor i nationalekonomi, menar att det ofta är svårt att räkna på budgetsatsningar då många saker i en statsbudget påverkar kommunernas ekonomiska situation.

– Om man höjer statsbidragen men sen gör andra förändringar som höjer kommunernas kostnader så kommer det naturligtvis att innebära att de höjda statsbidragen går till annat än det man vill att de ska göra.

Just besparingar på arbetsmarknadsområdet riskerar exempelvis att öka kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades för socialbidrag, menar hon.

 – Vi vet att kommunerna i sista hand är ansvariga för att folk ska ha en försörjning.