Arbetsförmedlingen varnar för fusk. Ändå vill myndigheten tillåta framtidens jobbmatchare att anställa egna deltagare med subventionerade anställningar.

Det framgår av ett dokument som Arbetet tagit del av där myndigheten beskriver planerna för den stora reformen efter januariavtalet. 

Arbetet avslöjade för lite mer än ett år sedan att många jobbmatchningsföretag anställer sina deltagare i egna bemanningsbolag.

Samtidigt får de bonus från Arbetsförmedlingen när de hittat ett jobb åt deltagaren.

I maj förra året lyfte även regeringen just den här frågan när de gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda hur den stora reformen med privat jobbmatchning ska gå till.

Myndigheten fick då i uppgift att titta närmare på om bonusen bör bli lägre för de som anställer sina egna deltagare.

Så blir det dock inte, enligt utkastet till Arbetsförmedlingens förslag.

Myndigheten rekommenderar i stället att ersättningen blir lika stor oavsett var deltagaren får jobb. 

”Att aktörer anställer deltagare i sin egen eller närstående verksamhet är i sig inte ett problem”, skriver myndigheten. 

Även deltagare som får sina anställningar helt eller delvis betalda av Arbetsförmedlingen, så kallade subventionerade anställningar, ska ge bonus för företagen.

Det trots att myndigheten varnar för att det kan öppna för fusk. 

”Risken för missbruk är ett tungt skäl för att ersättningen bör skilja sig åt för arbete med respektive utan stöd”, står det i rapporten.

Den slår fast att höga bonusar tillsammans med lönesubventioner kan leda till skenanställningar.

För att motverka det vill Arbetsförmedlingen dröja med att dela ut bonusen, för att öka chansen för att den anställda fått ett varaktigt jobb. 

Arbetsförmedlingen rekommenderar att bonusen delas upp i flera delar. Och att en av dem betalas ut minst sex månader efter att deltagaren börjat jobba.