Det skriver FN:s generalsekreterare António Guterres i ett brev till organisationens 37 000 anställda, som nyhetsbyrån AFP tagit del av.

Guterres skriver att ett ospecificerat antal åtgärder kommer att behövas för att säkerställa att det finns pengar att betala ut löner och andra kompensationer.

”Medlemsländerna har bara betalat 70 procent av den totala summa vi behöver för att klara av våra ordinarie uppgifter inom budgeten för 2019. Det innebär en brist på 230 miljoner dollar (nära 2,3 miljarder kronor) i slutet av september. Vi löper risk att tömma våra likvida reserver i slutet av den här månaden.”

För att dra ner på kostnaderna föreslår Guterres att planerade konferenser skjuts upp och att resor i tjänsten begränsas till de resor som är absolut nödvändiga.