Lam träffar under torsdagen för första gången 150 företrädare för Hongkongs invånare där varje deltagare får omkring tre minuter att uttrycka sina åsikter.

”Djupa sår har öppnats i vårt samhälle. Det kommer att ta tid för dem att läka”, skriver Carrie Lam i en debattartikel i The New York Times.

”Men regeringen är fortsatt hoppfull om att dialog kan vinna över konflikten och att lugn och tillit på nytt kan byggas upp i samhället.”

Hongkongprotesterna, som vid flera tillfällen lockat över en miljon deltagare, utlöstes av ett omtvistat lagförslag som skulle göra det möjligt att utlämna misstänkta brottslingar till Fastlandskina.

”Polisen i Hongkong har ändrat taktik”

Global

Förslaget har dragits tillbaka, men protesterna har breddats och demonstrationerna vänder sig mot vad som uppfattas som ökad kinesisk kontroll över den delvis självständiga regionen.

Boende i Hongkong är dock inte lika säkra på att samtalen kommer att ge någon effekt.

– De lyssnade inte när 200 000 människor protesterade på gatorna. Varför skulle de lyssna på 150?, säger Hongkongbon Poon Yau-Lok, 62 år.

FAKTA: Hongkong

• Hongkong är en särskild administrativ region i Kina och har ett separat rättssystem.

• Vid överlämnandet från Storbritannien till Kina 1997 slogs Hongkongs oberoende fast i principen ”ett land, två system”. Principen innebär att Hongkong — och även närliggande Macao, som tidigare var portugisiskt — är delvis självstyrande med bland annat större press- och yttrandefrihet.

• Peking ansvarar för regionens försvars- och utrikespolitik och har vetorätt när det gäller förändringar i det politiska systemet.