I vintras enades regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna om att se över arbetsrätten, med bland annat inriktningen att fler arbetsgivare ska få undanta anställda från turordningsreglerna vid uppsägningar.

Det här har fått facken att gå i taket. Dessutom är turordningsreglerna sällan något problem, anser tjänstemannakartellen PTK och lutar sig mot en ny undersökning som visar att både fack och arbetsgivare oftast är nöjda.

– Det här är en signal till politikerna att vi löser det här själva, säger Camilla Frankelius som också sitter i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Enligt studien, genomförd av Novus på uppdrag av PTK, säger sig nio av tio arbetsgivare/lokal facklig företrädare att de kom överens om vilka som skulle få sluta vid en nedskärning.

Tre av fyra svarade att det var lätt att enas, och en än högre andel på små och medelstora företag.

– Samma goda resultat som vi sett i tidigare studier, säger Frankelius.

Motparten Svenskt Näringsliv är inte lika övertygad:

”Att vara nöjd med ett förhandlingsresultat är något helt annat än att systemet är bra anpassat till dagens arbetsmarknad. Regelverket kring anställning och uppsägning är de regler som företagen upplever som mest tillväxthämmande”, skriver Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, i en kommentar till TT.

Kompetens är den fråga som är vanligast som styrmedel när parterna kommer överens om att göra avsteg från turordningsreglerna.

Då kan de uppsagda få en extra summa pengar som plåster på såren — däremot sällan några stora belopp.

– Det handlar ofta inte om det, däremot fungerar pengarna som ett smörjmedel, säger Camilla Frankelius.

De pågående las-förhandlingarna med arbetsgivarna vill hon dock inte avslöja något om hur det går. Senast i vår måste de vara klara, enligt politikernas beställning, annars hotar lagstiftning.

Olle Lindström/TT

PTK:s undersökning

200 arbetsgivarföreträdare och 219 fackliga företrädare på samma företag har telefonintervjuats. Företagen har slumpmässigt valts ut där neddragningar har skett under perioden december 2015 till november 2017.

Kort om svaren:

Tre av fyra svarar att fack och företag haft en samsyn om behovet av neddragningar.

Drygt nio av tio anger att fack och arbetsgivare kom överens om vilka som skulle sägas upp, varav hälften genom att göra en avtalsturlista.

Över tre av fyra av dem som kom överens, ansåg att det var lätt att komma överens.

Källa: PTK