REPLIK. Inizio, som nyligen gick samman med Demoskop, är ett oberoende undersökningsföretag som följer de etiska riktlinjer som gäller för branschen.

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av avancerad statistik och använder beprövade metoder anpassade till en modern, digital värld.

I valet 2018 kom vi närmast valresultatet tillsammans med Demoskop. Vi lyckades även väl inför EU-parlamentsvalet.

Inizio arbetar nära forskare och rådgivare som granskar våra arbetssätt och vi medverkar på internationella konferenser där vi delar hur vi arbetar. 

Klepke skriver felaktigt att ”inga frågor om skjutningar eller orsaker till varför man sympatiserar med det ena eller andra partiet har ställts av Inizio”.

I samband alla Inizios väljarbarometrar ställs frågan om hur respondenten resonerar kring val av parti. Det är ett så kallat fritextsvar där man själv får formulera sig – om man vill.

Utifrån dessa svar kan vi analysera och se hur svaren utvecklas över tid och om det är några enskilda händelser som påverkat att SD ökar har även flera andra undersökningsföretag visat, men vi kan också förstå mer om orsakerna till opinionsutvecklingen när vi tar del av vad väljarna skriver.

När det gäller urvalet arbetar vi med en så kallad accesspanel, som är en digital metod där människor från olika källor medverkar.

Vi väljer ut de som ska svara på enskilda enkäter enligt slumpmetoder enligt en statistiskt kalibrerad mall som utgör ett miniatyrsverige.

De statistiska verktygen vi använder i processen har sin grund i traditionella metoder och paras med nya sätt att använda de möjligheter digitaliseringen för med sig.  

Ingenstans i Aftonbladets artikel eller i mina kommentarer nämns felmarginaler. Begreppet är nämligen inte tillämpligt när man använder accesspaneler och statistiska metoder kopplat till detta.

I linje med principerna hur man behandlar denna typ av statistisk metod fokuserar analyserna på de långsiktiga tendenserna.

Att Inizio skulle ha någon särskild önskan om regeringen Löfvens avgång är en häpnadsväckande insinuation.

Vårt uppdrag som undersökningsföretag är att förstå hur väljaropinionen utvecklas och hur väljarna resonerar.

I en väl fungerande demokrati spelar opinionsundersökningar en viktig roll och det är av största vikt att våra metoder är av högsta klass.

Men vissa krav behöver också ställas på debattnivån när undersökningar diskuteras. 

Karin Nelsson, Inizio


Slutreplik: ”Inizio vinklar fakta efter eget politiskt tyckande”

I Aftonbladet tolkar Inizios analyschef den egna undersökningen som att ”väljarna efterfrågar större krafttag och det tycker man att SD står för”.

Detta är en ren gissning som inte har någon som helst grund i det material Inizio presenterar.

Det skriver jag i min artikel och den kritiken kvarstår.
En del SD-sympatisörer, oklart hur många, har svarat att de röstar på SD för att SD vill ta krafttag mot kriminella.

Men det går naturligtvis inte att tolka det som ett bevis på någon rörlighet alls bland väljarna. Vi vet redan att SD-väljare vill ha hårda tag mot kriminella. Det skulle faktiskt vara konstigt om inte alla SD-sympatisörer tycker så.

Men det går definitivt inte att tolka in hårdare tag som orsak till SD:s eventuella uppgång, som i Inizios mycket osäkra studie uppgår till plus 3,1 procentenheter, inte minst då det andra ”hårdare tag”-partiet, Moderaterna, samtidigt minskar med exakt lika mycket, 3,1 procentenheter.

Detta faktum förbigår Inizio med tystnad. Likaså varför i så fall både Centern och Miljöpartiet går framåt.

I grunden är, som Inizio också vet, undersökningen så liten att man inte kan dra några säkra slutsatser alls om det över huvud taget har skett någon förändring i väljarnas partisympatier.

SD:s ökning motsvarar bara några tiotal personer bland de svarande. Än mindre kan man utläsa vad det i så fall skulle bero på.

Det är uppenbart att Inizios material inte på något sätt i världen visar att ”väljarna efterfrågar större krafttag och det tycker man att SD står för”.

Det är och förblir en ren gissning.

Det är vidare synd att Inizio inte förklarar varför de undantagit Vänsterpartiet i sin redovisning av blocken, ett förfarande som gör att de konservativa partierna redovisas som största block trots att de i verkligheten är i minoritet.

Martin Klepke, politisk redaktör Arbetet