– Först och främst tycker jag väl ändå att resultatet är positivt på så sätt att vi befarade större inflytande för högerextrema och populistiska partier. Det hade gjort det väldigt svårt för oss att driva en positiv agenda för arbetstagarna, säger Per Hilmersson dagen efter EU-valet.

Han är internationell chef på TCO, men i månadsskiftet tillträder han sin nya tjänst som vice generalsekreterare för Europafacket.

Förra veckan höll Europafacket kongress och antog ett handlingsprogram med konkreta frågor.

Hade ni haft större chans att få gehör för de frågorna hos den EU-majoritet som nu lämnar, jämfört med den som tillträder?
– Det blir knepigare, man måste hitta koalitioner för varje enskild sakfråga, säger Per Hilmersson.

Han konstaterar att den socialdemokratiska S&D-gruppen och den konservativa EPP-gruppen inte längre kan bilda majoritet tillsammans, det krävs större allianser.

EU-val: ”Man behöver bredda samarbetet i parlamentet”

Politik

– Man måste samla alla mittenpartier för att ta beslut i viktigare frågor. Det är en förutsättning för att hålla de högerextrema partierna borta och för att vi ska få igenom våra krav. 

I mitten finns den gröna gruppen och liberala Alde, som väntas fungera som vågmästare.

Hur påverkar det möjligheten att få igenom den typ av arbetsmarknadspolitiska beslut som ni önskar?
– Om man tittar på hur den gröna och den liberala gruppen har röstat den här mandatperioden så har de i huvudsak en arbetstagarvänlig inställning. Det hoppas jag verkligen fortsätter. 

Per Hilmersson poängterar också betydelsen av hur den nya kommissionen kommer att se ut.

Den nuvarande kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker har bland annat drivit på för den sociala pelare som varit mycket omdebatterad i Sverige.

Var fjärde arbetare valde SD

Politik

Pelaren lyfter sociala rättigheter bland annat i arbetslivet. Svenska socialdemokrater och facket är positiva till den.

Men kritiker menar att den flyttar makt till Bryssel. 

Tror du att valresultatet påverkar vad den sociala pelaren får för innebörd framöver?
– Den är redan integrerad i EU-systemet. Kommissionen pushar medlemsländerna att uppnå målen i pelaren. Så det kommer rulla på, säger Per Hilmersson.

Bland den sociala pelarens kritiker finns Svenskt Näringsliv.

Arbetet har sökt organisationen för att ställa frågor om vad valresultatet betyder. Vi har fått en skriftlig kommentar. 

Vd:n Jan-Olof Jacke säger att det är positivt med ett ökat valdeltagande.

– Det nya parlamentet har många stora utmaningar framför sig. Framför allt när det kommer till att hantera klimatet och stärka EU:s konkurrenskraft. För det krävs en bättre fungerande inre marknad och en bättre fungerande handel med länder utanför Europa, fortsätter han.