– Man kan säga att parlamentet blir lite mer fragmentiserat eller utspritt i sin politiska sammansättning, säger Göran von Sydow, direktör för Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier.

Han pekar på att de två stora partigrupper, S&D och EPP, som tidigare kunde bilda majoritet tillsammans nu går tillbaka så att det krävs nya allianser för majoritet. 

– Man kommer behöva beredda samarbetet på olika sätt.

I S&D ingår svenska Socialdemokraterna, i EPP Moderaterna och Kristdemokraterna.

Resultatet i EU-valet

Så här ser nästa EU-parlament ut, enligt det preliminära resultatet. Partigrupp, inriktning och mandat jämfört med avgående parlament.

• EPP kristdemokratiskt konservativt 180 (-36)

• S&D socialdemokratiskt 146 (-39)

• Alde liberalt 109 (+40)

• De gröna/EFA miljöpartier och regionala 69 (+17)

• ECR EU-skeptiskt konservativa 59 (-18)

• ENF högerpopulistiskt 58 (+22)

• EFDD EU-kritiskt konservativa 54 (+12)

• GUE/NGL vänsterpartistiskt 39 (-13)

• Övriga/grupplösa 37 (+17)

Fakta: EU-parlamentet

Samtidigt växer den liberala gruppen Alde och den gröna gruppen i parlamentet, de ser ut att kunna fungera som vågmästare.

Svenska Socialdemokraterna behåller lika många mandat som innan, men deras grupp i parlamentet tappar kraftigt.

Hur tror du detta påverkar möjligheten för svenska S-parlamentariker att driva sina frågor?
– Det beror på hur man ser det. De svenska Socialdemokraterna blir en relativt större delegation inom S&D-gruppen. Men det är klart att försvagningen av gruppen försvårar för den att ha samma starka roll som tidigare.

Finns det ämnesområden som du tror får mer utrymme än innan med det här parlamentet?
– Det har jag svårt att se eftersom parlamentet inte bestämmer den politiska dagordningen självt, det är kommissionen som ger förslag.

Den gångna mandatperioden har arbetet med EU:s sociala pelare väckt stark debatt. Den handlar bland annat om rättigheter i arbetslivet.

Var fjärde arbetare valde SD

Politik

Åsikterna går isär om ifall EU ska reglera sociala frågor och om huruvida pelaren i sig flyttar makt till Bryssel.                     

Tror du valresultatet får någon betydelse för det fortsatta arbetet med pelaren?
– Jag ser nog inte att valresultatet skulle ge en tydlig indikation i den riktningen, säger Göran von Sydow.

Han menar att den kommande inriktningen för sociala frågor kommer bero bland annat på hur tyngdpunkten ändras inom EPP och S&D.

Tidigare har socialdemokrater drivit sådana här frågor ihop med mittorienterade delar av EPP. 

LO efter EU-valet: ”S i Europa behöver se över arbetsmetoder”

Politik

Kanske kan stödet för sociala frågor öka om sydeuropeiska S-partier får mer tyngd inom S&D, å andra sidan finns det partier som vuxit fram som en reaktion på den ekonomiska krisen som varit för social EU-politik men nu ser ut att backa, konstaterar Göran von Sydow. 

Högernationalistiska grupper går framåt, men det är inte självklart vad de får för inflytande.

–  Eftersom de inte är i närheten av att kontrollera någon majoritet beror det ju på hur andra agerar. Det måste ske någon form av samarbete i så fall.