Storföretagen och de allra rikaste har tjänat på EU, säger den franska ekonomen Thomas Piketty

EU-valet säger något om det politiska läget i Frankrike, hävdar Thomas Piketty.  

– Situationen inom den franska vänstern är patetisk. Det finns sex listor till vänster om Macron. 

Splittringen oroar honom. Socialistpartiet, som hade regeringsmakten i Frankrike fram till 2017 och som han själv stödde i det senaste presidentvalet, har tappat mandat i EU-valet.

Thomas Piketty är nationalekonom och specialiserad på ekonomisk ojämlikhet. 

För en vidare internationell publik blev han ett namn 2014, när boken ”Kapitalet i det tjugoförsta århundradet” kom ut på engelska.

Där beskriver han med hjälp av statistik hur inkomstskillnaderna i länder som Frankrike återigen började öka mot slutet av 1900-talet efter att ha minskat tidigare under seklet.

Boken är inte av det lättlästa slaget, men lovordades både här och på andra sidan Atlanten. 

Dagsläget i Europa är dystert, säger han i dag, med ett Brexit som aldrig tar slut, och EU-fientliga partier som vinner mark. 

Pikettys förslag till EU

Global

– Politiker som Salvini och Le Pen har redan vunnit den ideologiska kampen, eftersom alltfler politiker ur olika läger säger att den enda lösningen för Europa är att stärka gränserna mot omvärlden. 

För Thomas Piketty är en av de främsta orsakerna till att européerna blir alltmer skeptiska till EU, att medlemsländerna konkurrerar med varandra genom sina skattesystem.

Det gör att EU fram tills nu framförallt har gynnat multinationella företag och de mest välbärgade bland invånarna. De som är rörliga. Till skillnad mot dem som är nationellt förankrade. Det är de sistnämnda som tvingas betala mer och mer för att finansiera välfärdssystemen. 

– Skattekonkurrensen är ett centralt problem inom EU. Eftersom de totala skatteutgifterna i länderna inte minskar, ökar trycket på de invånare och företag som inte kan lämna landet. 

Men det går att vända på utvecklingen, säger Thomas Piketty, och får det nästan att låta enkelt.

LO: Ojämlikhet leder till lägre tillväxt

Global

Just den här dagen på Paris School of Economics presenterar han, i sällskap av samhällsvetaren Lucas Chancel, ett konkret förslag för att skapa ett mer demokratiskt, socialt och miljövänligare EU. 

De har jobbat på projektet i flera år. Strax före jul publicerades det i form av ett manifest på internet, och har nu getts ut i bokform i Frankrike. 

Det handlar om ett förslag till ett nytt europeiskt fördrag, som de tror skulle öka invånarnas förtroende för EU. 

Det bygger på några grundläggande principer. 

En är att vi behöver ”mer” EU, bland annat för att bemästra klimatkrisen. 

En annan är att medlemsländerna måste upphöra med att konkurrera sinsemellan genom sina skatter, framförallt när de försöker locka företag genom att erbjuda låga vinstskatter. 

En tredje förutsättning är att några EU-länder måste gå i bräschen för en förändring.

Det går inte att vänta på att 27 (eller 28 med Storbritannien) ska komma överens enligt den gällande enhällighetsprincipen. Därför har de författat ett fördrag som inte står i motsatsställning till dem, som redan existerar. 

– De länder som önskar, även de som inte ingår i eurozonen kan gå med. 

Världens superrika drar ifrån

Global

Tanken är att några länder beslutar sig för att tillsammans skapa en ny ”Europeisk församling”, som både består av ledamöter från de nationella parlamenten och från EU-parlamentet. Denna nya församlingen ska besluta om gemensamma skatter på höga vinster, höga inkomster och stora förmögenheter. 

En fjärde princip i deras fördrag är att detta nya skatteuttag ska återgå till ursprungsländerna, där pengarna ska användas för att minska inhemska ekonomiska orättvisor, öka utgifter för utbildning och forskning och för att främja en hållbar utveckling.

Thomas Piketty säger att de har fått kritik för att de inte vill överföra pengar från rikare länder till de fattigare.  

– Men det är en idé som inte är politiskt genomförbar i Europa i dag. Att vissa länder betalar för de andra är ju ett argument som används av de högerpopulistiska partierna. I stället måste vi börja med att minska orättvisorna mellan invånarna i varje land. Det finns ju fattiga i länder som Tyskland och Sverige. Och det finns förmögna i Grekland och i Italien. 

Thomas Piketty säger att skattekonkurrensen mellan EU-länderna också är förödande på global nivå. 

– Om rika länder i Europa ägnar sig åt dumpning och konkurrerar med varandra genom låga skatter på förmögenheter och företagsvinster. Hur ska då länder som Indien och Tchad kunna bygga upp fungerande system, för att få stora företag och rika invånare att betala skatt?

Gula västarna pressar Macron

Global

Med tanke på hur situationen ser ut i EU i dag är det svårt att inte sätta etiketten utopiskt på de franska forskarnas förslag. Men de säger att det har mötts av intresse bland flera ledande vänsterpolitiker i Frankrike, och även hos medlemmar mittenpartierna.

De gula västarnas uppror är också, hävdar de, ett bevis för att deras idéer ligger i tiden.

Krisen utlöstes ju av en planerad höjning av skatten på drivmedel.

Enligt Thomas Piketty är invånarna egentligen inte motståndare till miljöskatter. Men höjningen uppfattades som djupt orättvis eftersom regeringen tidigare hade slopat förmögenhetsskatten på kapital.  

– De gula västarna är ett bevis för att det finns ett utbrett krav hos befolkningen på skattesystem som leder till ökad ekonomisk rättvisa. Men lösningen kan bara vara transnationell, säger Thomas Piketty. 

Anna Trenning-Himmelsbach, frilansjournalist Frankrike 

Thomas Piketty, 48 år, är fransk nationalekonom, specialiserad på ekonomisk ojämlikhet

 Thomas Piketty

Thomas Piketty undervisar vid två högskolor i Paris; Paris School of Economics, och högskolan för samhällsvetenskap EHESS.

2011 skapade han  World inequality database tillsammans med andra forskare i Frankrike, Storbritannien och USA där de presenterar statistik över inkomstutvecklingen i olika länder.

Thomas Pikettys bok Kapitalet i det tjugoförsta århundradetkom ut 2013 i Frankrike, men väckte framförallt stor uppmärksamhet när den översattes till engelska 2014. En svensk version gavs ut 2017. Den svenska nationalekonomen Jesper Roine har också skrivit en sammanfattning och förklaring av boken. 

Thomas Piketty beskriver genom ett omfattande statistiskt material hur den ekonomiska ojämlikheten i västvärlden minskade under efterkrigstiden när tillväxten var hög och inkomstskatten progressiv men att skillnaderna i rikedom återigen började öka under den senare delen av 1900-talet. 

Enligt hans teorier förklaras inkomstskillnaderna bland annat med att avkastningen av kapital tenderar att bli högre än tillväxten. 

Han förespråkar progressiva förmögenhetsskatter och kapitalskatter. 

Lucas Chancel 

Forskar i samhällsvetenskap vid högskolan Sciences Po i Paris. 

Han är en av författarna till Manifestet för en demokratisering av Europa, och medverkar också i World inequality database.