Enligt författarna är förutsättningen för ett EU som strävar efter ökad ekonomisk jämlikhet och hållbar utveckling, en gemensam politik för skatter på företagsvinster, förmögenheter och höga inkomster. 

I dag konkurrerar i stället EU-länderna sinsemellan genom sina skattesystem vilket gynnar personer och företag som har hög mobilitet, och missgynnar invånare och företag som är nationellt förankrade. 

I dag förhindrar enhällighetsprincipen, som säger att de 27 länderna (28 med Storbritannien) ska vara överens, en harmonisering av skatterna. 

Idén är därför att några medlemsländer går i bräschen för en förändring. 

Genom att dessa EU-länder bildar en gemensam skattezon, får de tillsammans ett starkare ekonomiskt inflytande, och därmed blir det svårare för till exempel stora företag att hota med att flytta till grannlandet. 

Den nya zonen ska styras av en ”Europeisk församling”, som är väl förankrad på nationell nivå, eftersom den till 80 procent ska bestå av folkvalda i ländernas nationella parlament, och till 20 procent av delegater i EU-parlamentet. 

Piketty: ”Vänstern är patetisk”

Global

Församlingen beslutar om nya skatter på företagsvinster, på höga inkomster (över 200 000 euro om året), på stora förmögenheter (1 miljon euro) och om en gemensam miljöskatt, som tillsammans utgör cirka 4 procent av ländernas BNP. 

Varje land ska förfoga över sitt eget skatteuttag, som ska användas till att: 

minska de ekonomiska orättvisorna mellan invånarna (till exempel sänkt moms), att finansiera övergången till ett hållbart samhälle, öka budgeten för utbildning och forskning, och skapa ett värdigt flyktingmottagande. 

Manifestet har författats av sju franska forskare, Thomas Piketty, Lucas Chancel, Manon Bouju, Anne-Laure Delate, Stéphanie Hennette, Guillaume Sacriste och Antoine Vauchez. 

I maj 2019 utgavs det i bokform på franska på förlaget Points under namnet Changer L’Europe c’est possible! – Det är möjligt att förändra Europa! 

Det också finns tillgängligt på engelska (med en svensk inledning).

I slutet av maj 2019 hade manifestet undertecknats av 116 600 personer. 

Anna Trenning-Himmelsbach, frilansjournalist Frankrike