Skillnaden mellan fattiga och rika ökar i många länder. Både Internationella valutafonden (IMF) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har tagit upp problemet.

De oroas av en politisk instabilitet och en lägre ekonomisk tillväxt.

På ett seminarium i LO-borgen denna vecka presenterade LO två forskningsgenomgångar över hur facklig organisering påverkar ekonomisk ojämlikhet samt vilken effekt växande klyftor har för länders ekonomi.

– Länder som är mer ojämlika är länder som har lägre tillväxt, sa Paula Roth, doktorand på nationalekonomiska  institutionen vid Uppsala universitet under seminariet.

Hon har skrivit den nya LO-rapporten Jämlikhet och tillväxt vars forskningsgenomgång visar att i 36 av 50 vetenskapliga studier så slås det fast att ojämlikhet leder till minskad tillväxt.

Ojämlikheten både ökar – och minskar

Global

Sambandet mellan minskad ekonomisk tillväxt och ökande klyftor är inte glasklart och förändras över tid.

Tidigare forskningen visat att ekonomiska skillnader lett till ökad tillväxt. De senaste årens forskning har dock visat klyftorna nu påverkar många länders ekonomi negativt.

För att mäta ojämlikhet använder forskarna den så kallade ginikoefficienten och flera studier visar att klyftorna har ökat de senaste decennierna i alla OECD-länderna utom krisländerna Grekland och Turkiet där skillnaderna minskat något.

– Sverige är det land där ökningen varit absolut störst, säger Paula Roth men tillägger att skillnaderna mellan fattiga och rika trots det är mindre i Sverige än i många andra länder.

Jakob Molinder, forskare vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet, har studerat vad forskningen säger om hur facken i världen påverkats av ett växande inkomstgap.

– Vi har sett en trend i stora delar av värstvärlden mot ökad ojämlikhet och den har sammanfallit med fackets försvagning globalt, sa han under seminariet.

Världens superrika drar ifrån

Global

Hans forskningsgenomgång visar dock att en större fackanslutning och starkare arbetstagarorganisationer som driver på för en ökad välfärdspolitik kan leda till att skillnaderna minskar.

Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande, tror att växande skillnader mellan fattiga och rika är en förklaring till att stödet för Sverigedemokraterna ökat.

– De som oroar mig är att flera partier på högerkanten är rent fackföreningsfientliga och att ojämlikheten i sådan fall kan växa efter valet, sa hon.

Timbros vd, Karin Svanborg-Sjövall, tog också fasta på Sverigedemokraternas förändrade roll i svensk politik.

– Nu har vi en högkonjunktur och SD växer så det knakar men jag tror att det är västanfläkt för hur det skulle se ut om vi fick en riktigt finanskris och en hög arbetslöshet, sa hon.

Hon vill dock att samhällets fokus främst bör vara att se till att tillväxten är hög och lägger mindre vikt vid att minska inkomstklyftor.

– Från mitt perspektiv är det logiskt att acceptera en högre lönespridning, sa hon.