Lastfartyget Azraqmoiah har blivit ett flytande fängelse för de elva sjömän som sedan ett och ett halvt år befinner sig utanför Förenade Arabemiratens kust.

Kapten Ayyappan Swaminathan berättar i tidningen The Guardian om hur hans uppdrag snabbt blev en mardröm, vilket den ideella organisationen Human Rights at Sea var först att rapportera om.

När Ayyappan Swaminathans jobbkontrakt, som gick ut på att skeppa byggmaterial mellan Irak och Förenade Arabemiraten upphörde i oktober 2017, övergavs han och hans besättning av fartygets ägare, Elite Way Marine Services.

Företaget har hela tiden hänvisat till ekonomiska problem och har därför inte betalat ut lön till besättningen. Sjömännen har inte vågat lämna fartyget eftersom de är oroliga att de då inte får sina pengar.

Linda Flood: Tvångsarbete i paradiset

Global

Besättningen lever på en mager kost bestående av ris som välgörenhetsorganisationer och indiska konsulatet levererar. Fartyget har heller inget bränsle kvar.

Sjömännen säger att Elite Way Marine Services totalt är skyldig 260 000 dollar i löner, cirka 2,5 miljoner kronor, plus deras flygbiljetter hem.

– Det är självklart att mänskliga rättigheter även ska gälla till sjöss, men detta chockerande fall av övergivna sjömän är inte det enda. Det är bara genom att uppmärksamma frågan för allmänheten som det internationella samfundet kan bli varse ett tidigare dolt fenomen, säger David Hammond, grundare av Human Rights at Sea, till Arbetet Global.

På denna plats lagar besättningen den lilla mat de har att tillgå.

Ayyappan Swaminathan fick en lön på knappt 40 000 kronor för sina första sju månader som kapten, men företaget är skyldig honom ytterligare 700 000 kronor. Han har nu vidtagit rättsliga åtgärder mot företaget, med hjälp från välgörenhetsorganisationen Mission to Seafarers som stöttar strandsatta sjömän.

Andy Bowerman, chef för Mission to Seafarers avdelning i Mellanöstern, har besökt lastfartyget Azraqmoiah.

– Villkoren ombord är inte humana. Sjömännen har begränsad tillgång till mat och dricksvatten. De är skräckslagna över att vara där, säger han till Arbetet Global.

– Vi känner till uppemot ett tjugotal fartyg kring Persiska viken med ett liknande öde och varje vecka följer vi upp deras situation.

Slavkontrakt gör migrantarbetarna rättslösa

Global

– Men vi har nu goda nyheter. Ett antal besättningsmän som varit fast på fartyg har fått åka hem med mellan 40-80 procent av sina uteblivna löner. Besättningen ombord på Azraqmoiah är i slutetappen av sina förhandlingar och vi hoppas att de kan komma i land redan nästa vecka, säger Andy Bowerman.

Sedan 2004 har 4 866 sjömän på totalt 336 fartyg registrerats som övergivna av Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, och Internationella arbetsorganisationen, ILO.

De senaste två åren har antalet fall ökat, visar statistiken. I fjol lämnades 791 sjömän på 44 fartyg åt sitt öde.

Många länder, däribland Förenade Arabemiraten har inte antagit ILO:s sjöarbetsskonvention, som trädde i kraft 2013. Av de 44 fartyg som rapporterades övergivna 2018 drevs 15 under flagg som inte ratificerat avtalet, skriver The Guardian.