2016, när sjukfrånvaro hade stigit i flera år, satte regeringen upp ett mål för hur mycket sjukpenning som ska betalas ut.

Till år 2020 skulle antalet utbetalade sjukpenningdagar per försäkrad pressas ner till 9,0 dagar.

LO har kritiserat niodagars målet och Försäkringskassans fokus på att sänka sjukfrånvaron, som enligt LO har bidragit till att allt fler har fått sin sjukpenning indragen.

– Att regeringen nu backar från målet måste tolkas som att de har lyssnat in vår kritik, säger Kjell Rautio, utredare vid LO.

Också Robert Sjunnebo, enhetschef vid LO-TCO Rättsskydd, ser regeringens nya regleringsbrev till Försäkringskassan som ”ett steg i rätt riktning”.

– Siffersatta mål tenderar att prioriteras högre än mål som inte är siffersatta. Vi har sett att niodagarsmålet har blivit väldigt styrande för hur Försäkringskassan tillämpar sjukförsäkringen, till och med på kontorsnivå, säger Robert Sjunnebo.

– Målet har påverkat vilka krav Försäkringskassans handläggare ställer på sjukintygen, och vilka arbeten som sjuka människor anses klara.

Roberts Sjunnebo hoppas att regeringens nya regleringsbrev, liksom bytet av generaldirektör, kommer att ledad till en mer enhetlig och förutsägbar tillämpning av sjukförsäkringen.

– Men vi får se hur stor skillnad det verkligen blir. Vårt önskemål är att tillämpningen av sjukförsäkringen inte ska avgöras av formuleringar i regleringsbrev eller byte av generaldirektör, utan av lagen.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har tidigare förnekat att niodagarsmålet skulle ha gjort Försäkringskassans bedömningar av rätten till sjukpenning strängare.

Men en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen i höstas pekade på niodagarsmålet och regeringens fokus på minskad sjukfrånvaro verkligen har lett till hårdare bedömningar.

Rapporten efterlyste en mer långsiktig styrning av Försäkringskassan.

Under hela 2000-talet har de politiska vindarna kring sjukförsäkringen växlat, vilket äventyrat rättssäkerheten och minskat allmänhetens förtroende för Försäkringskassan.

Maria Malmer Stenergard (M), talesperson i socialförsäkringsfrågor, kommenterar dagens besked från regeringen med att det viktigaste är ”att alla får den hjälp de behöver för att kunna återgå till arbete så fort som möjligt efter en sjukdomsperiod”.

–  Vi har tidigare sett att byten av generaldirektör för Försäkringskassan kan påverka sjuktalen, så när nu även målet tas bort kommer det att vara extra viktigt att hålla koll på att sjuktalen inte börjar stiga, tillägger Maria Malmer Stenergard.