– Förtroendet för myndigheten blir central i ledningsarbetet och därmed också strävan att öka respekten för de tjänstemän som dagligen hanterar ett stort antal mycket komplexa beslut. Försäkringskassan är en av statens största arbetsgivare. Ett tryggt och bra arbetsklimat kommer därför också att vara en högt prioriterad fråga, säger Nils Öberg, ny generaldirektör för Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Öberg har sedan 2012 varit generaldirektör för Kriminalvården och efterträder Maria Hemström-Hemmingsson som varit tillförordnad generaldirektör det senaste året efter att tidigare GD Anne-Marie Begler petades av regeringen.

Han tillträder tjänsten den 3 juni i år.

Regeringen har dessutom beslutat om ett nytt regleringsbrev för myndigheten där man gjort en del betydande förändringar.

Bland annat får Försäkringskassan som mål att sjukfrånvaron ska vara långsiktigt stabil och låg, vilket ersätter det tidigare samhällsmålet om att myndigheten ska bidra till ett sjukpenningtal om 9,0.

Regeringens reträtt om sjukmålet: ”Ett steg i rätt riktning”

Arbetsrätt

– Målet om 9,0 tillkom i ett läge med stigande sjuktal, där är vi inte nu. Sjuktalen har den senaste tiden sjunkit till lägre nivåer, fokus behöver nu ligga på att höja förtroendet för försäkringen och fortsätta arbeta för en låg och stabil sjukfrånvaro, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Sjukförsäkringen i sig ska ge ”trygghet vid sjukdom och vara ett effektivt stöd för att återfå arbetsförmåga och återgå i arbete”, skriver socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Andra mål är att arbeta för ett jämställt föräldraskap, ett nytt mål för assistansersättningen och att sprida information så att föräldrar får bättre kunskap och kan göra informerade val vid fördelning av föräldraförsäkringen.