Chaufförers rätt till vila samt till lika löner och anställningsvillkor. Om detta handlar de regler som Europaparlamentet i dag, torsdag, röstat igenom efter omständlig process.

Förra veckan ställdes samma omröstning in för att parlamentet skulle hinna hantera runt 1 500 ändringsförslag. Sedan dess har fler omröstningar hållits om huruvida beslutet ska skjutas upp.

Bakom dröjsmålet ligger starka känslor inför de förslag som arbetats fram under lång tid.

Där förespråkarna ser rättvisa, säkra vägar och schysst konkurrens ser andra, framför allt i östra Europa, protektionism.

Kritikerna menar att dessa regler blir ett sätt att stänga dem ute från den gemensamma marknaden och har därför gjort allt för att stoppa beslutet.

Till sist röstades nu kompromisser framtagna av de grupper som samlar socialdemokrater, liberaler och vänsterpolitiker i parlamentet fram.

Över 1 000 förslag när chaufförers villkor lyfts i EU

Arbetsrätt

Parlamentarikern Marita Ulvskog (S) är mycket nöjd.

– Vi fick igenom allt vi ville. Äntligen är denna enormt långa resa slut, det är helt fantastiskt, säger hon.

Omröstningen var indelad i tre delar och hon hade inte väntat sig att få igenom förslagen i alla dessa.

Hoppet stod snarare till att få stöd för förslag som ministerrådet tidigare lagt fram – nu tycker hon att det blev bättre än så.

Den tidigare lastbilschauffören Peter Lundgren är parlamentariker för SD.

Hans politiska grupp i parlamentet har arbetat mot det mobilitetspaket där regeländringarna samlas. Men själv har han brutit den linjen och varit för ändringarna.

– Allt blir inte precis som man vill men jag tycker att helhetsbilden är att vi har moderniserat och uppdaterat till exempel cabotagereglerna till rådande förhållanden, så jag är positiv till utfallet, säger han.

Cabotagereglerna handlar om i vilken utsträckning den som kört internationella transporter till ett land sedan får köra även nationella leveranser där.

– För svensk del är cabotaget viktigast eftersom vi har problem med att det finns bilar och företag som bedriver permanent inrikes transporttrafik i Sverige, säger Marita Ulvskog.

De regler som parlamentet nu ställt sig bakom innebär att man får köra obegränsat med cabotage i tre dygn men sedan måste lämna landet i 60 timmar.

Dessutom måste lastbilen tillbaka till landet den utgått från var fjärde vecka.

Kort om tid för EU-beslut om arbetsvillkor på vägarna

Arbetsrätt

Det är en skärpning jämfört med dagens regler.

Andra delar av beslutet innebär bland annat skärpta krav på att veckovilan ska tas på hotell och inte i hytten.

Vidare införs utstationeringsregler, som ger rätt till sådana villkor som gäller i det landet som man kör i eller till.

Men än är detta inte helt klart. Nu ska parlamentet förhandla med EU-kommissionen och ministerrådet. Mitt i det väntar också ett EU-val.

Marita Ulvskog är ändå optimistisk till att en slutgiltig överenskommelse på samma linje kommer i hamn.

– Jag känner mig ganska trygg eftersom rådet hade en bra uppgörelse, detta är en ännu bättre uppgörelse. Därmed har så att säga två av parterna höga ambitioner på området.

Även Peter Lundgren tror på ett slutresultat.

– Man ska aldrig sälja skinnet förrän björnen är skjuten, som de säger. Det är kanske säkrast i det här fallet också, men jag tycker ändå det var med en ganska betryggande majoritet det röstades igenom i parlamentet och det blir ju ändå en signal, säger han.