UPPDATERING 9:43: Omröstningen har skjutits upp av Europaparlamentets talman

– Svensk åkerinäring är inte rädd för konkurrens, men låga löner som konkurrensmedel kan vi inte acceptera, säger John Woxström, jurist på Sveriges Åkeriföretag.

Han hoppas att EU-parlamentet i dag röstar igenom förslag på ändrade regler för yrkeschaufförers villkor. Då kan en långdragen process gå vidare till slutförhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen.

Men viljorna i frågan är många och starka.

När EU-parlamentets möte öppnade i Strasbourg i måndags var mobilitetspaketet, där reglerna ligger, nära att helt lyftas bort från veckans dagordning.

Detta efter två års arbete med regelverket.

– Det här paketet har man förkastat tre gånger och det ska vi nu rösta om en fjärde gång, utan en enda kompromiss, utan en enda överenskommelse. Det är som att kasta tärningar, sa Andrey Novakov, bulgarisk europaparlamentariker i den konservativa EPP-gruppen, då han argumenterade för detta.

Den tyske S-parlamentarikern Ismail Ertug, föredragande för delar av paketet, hävdade att kompromisser visst gjorts.

– För att undvika den fruktansvärda situationen vi har på motorvägarna i Europa och för att få till stånd rättssäkerhet måste vi rösta nu i veckan. Vi har hittat lösningar, jag vill upprepa än en gång; detta är ett politiskt spel från dem som inte vill ha innehållet, sa han.

Med endast två rösters marginal bestämde parlamentet att frågan blir kvar på dagordningen.

Ismail Ertug och hans bänkkamrater brast ut i lättat, lågmält skratt.

Inför omröstningen i dag, onsdag, är fältet ovanligt öppet. Runt 1 500 ändringsförslag uppges ha kommit in.

Frågan är uppdelad i tre bitar som man röstar om var för sig, det handlar alltså egentligen om flera omröstningar.

En bit gäller kör- och vilotider; hur länge man får köra utan en viss mängd återhämtning.

Svenska Transport har varit missnöjt med förslag som inneburit intensivare körperioder.

Magnus Falk, internationell politisk sekreterare på Transport, säger att de problemen är kvar.

Men han lägger inte tyngdpunkten i dag där, utan i de andra två delarna som parlamentet ska rösta om:

– Det viktigaste är utstationeringsreglerna och cabotagereglerna.

Utstationering handlar om hur chaufförer ska omfattas av villkoren i det land där de kör.

Cabotagereglerna avgör i vilken utsträckning chaufförer får stanna och köra nationella transporter i länder de kört internationellt till.

Den frågan har varit viktig för svenska parlamentariker, då man i Sverige upplevt orättvis konkurrens från sådana körningar.

Magnus Falk hoppas i dag på stöd för ett kompromissförslag om helheten, som han menar innebär förbättringar på dessa områden.

Men ändringsförslagen är som sagt många och mycket kan hända.

Om inga förslag får parlamentets stöd går frågan vidare till de politiker som tar över efter EU-valet i maj.

Då väntas nya regler dröja länge.