Ingen ska bli sjuk av jobb i välfärden.

Det löftet utfärdades av de tre S-ministrarna Lena Hallengren, Annika Strandhäll och Anna Ekström i en debattartikel under gångna helgens S-kongress.

Det är ett löfte som förpliktigar.

För precis som ministrarna själva påpekar är sjukfrånvaron i kommuner och landsting 40 procent högre än på den övriga arbetsmarknaden.

I välfärdssektorn tycks det ofta finnas en slit-och-släng-mentalitet kring de anställdas hälsa.

Där de som borde ta ansvar verkar ha lagt benen på ryggen.

Allmän visstid lika vanligt i röda och blå kommuner

Nyheter

Villkoren för de anställda måste bli betydligt bättre – om de som jobbar där ska orka och vilja stanna kvar, men också om ny personal ska kunna lockas till yrkena.

Det kräver dock att man på riktigt vågar se de stora brister på resurser som råder och vad det kräver i åtgärder.

För att uppfylla löftet krävs att även Socialdemokraterna gör sin hemläxa.

När Arbetet i samband med valet granskade förekomsten av allmän visstid i landets kommuner visade det sig att röda kommuner inte kommit längre än blå kommuner.

Det trots att Socialdemokraterna utfärdat ett löfte om att man vill stoppa allmän visstid.

I välfärdssektorn tycks det ofta finnas en slit-och-släng-mentalitet kring de anställdas hälsa. Där de som borde ta ansvar verkar ha lagt benen på ryggen.

Yonna Waltersson

Samtidigt kunde Arbetet visa att de fasta jobben minskar mest i röda kommuner. Båda viktiga byggstenar för att få de anställda att känna trygghet och kunna må bra på jobbet.

Att som kommun spara in på hemtjänst eller äldreboenden slår direkt mot de anställdas hälsa.

Att inte erbjuda de anställda rätt till heltid visar att man inte är beredd att ta personalens bästa på allvar.

För självklart går det att förändra och förbättra. Sådana exempel finns också.

Arbetet har till exempel tidigare skrivit om Åstorp, som blivit bäst i landet på att erbjuda heltid.

Vägen dit var inte rak, men medvetet arbete gav resultat.

Löftet om att ingen ska bli sjuk av att arbeta i välfärden måste följas av ett hårt arbete från lokal till nationell nivå.

Och av en rejäl påse pengar till äldreomsorg, vård, skola och barnomsorg.

För självklart ska de som sliter i välfärden kunna gå till sitt arbete förvissade om att de kommer att få göra det med hälsan i behåll.