– Det är väl skönt och bra, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson om att den långdragna hamnkonflikten löst sig i och med att Hamnarbetarförbundet och Sveriges hamnar tecknade avtal på tisdagen.

Tycker du att man hittat ett bra sätt att komma till rätta med situationen?
– Om du går tillbaka till vad jag sagt i flera år så har jag sagt precis detta; de ska ha ett andrahandsavtal. Det är den svenska modellen.

Samtidigt pågår processen med att ändra strejkrätten, en lagändring som blev aktuell apropå hamnkonflikten. Det omdebatterade lagförslag som är på väg att genomföras har de etablerade parterna på arbetsmarknaden tagit fram, efter att regeringen först hade tillsatt en utredning om frågan.

Striden om strejkrätten

Parterna överens om strejkrätten

Nyheter

Tänker du att lösningen på hamnkonflikten påverkar processen med att se över strejkrättslagstiftningen?
– Jag tror inte det. Den är ju i full gång så jag tror inte det påverkar alls, säger Torbjörn Johansson.

Tycker du att det borde påverka?
– Nej. Man kan ju hitta andra sådana här konflikter och en del av det vi reglerar bort ska inte finnas på svensk arbetsmarknad.

I januari förra året, då regeringens strejkrättsutredning ännu pågick, sa du att man självklart skulle lägga ner den om det löste sig i Göteborgs hamn?
– Det var när det fanns en utredning som pågick. Nu finns det ett förslag. Vi vet vad det innehåller och det får i princip ingen påverkan på de etablerade parterna på svensk arbetsmarknad. Då tycker jag inte att det finns anledning att börja härja med den frågan nu. Processen har gått för långt.

Striden om strejkrätten

LO: Lägg ett tilläggsdirektiv till utredningen om strejkrätt

Arbetsrätt

Du sa förra året också att detta är ett ”ytte-pyttelitet problem” på svensk arbetsmarknad och att om situationen skulle lösa sig i Göteborgs hamn finns det ingen som helst anledning att se över lagstiftningen?
– Som sagt, nu har vi kommit så här långt och vi vet vad resultatet är. Det finns ingen anledning att stoppa det nu, det går inte.

Om du kunde backa bandet – hade det då varit bättre att låta lagen vara, om man vetat att det skulle lösa sig så här i Göteborg?
– Om alla hade lyssnat på mig för två och ett halvt år sedan när jag sa att det skulle vara ett andrahandsavtal och det hade löst sig hade vi inte behövt ändra lagen. Men det är väl bra att rättsläget blir tydligt. Det detta egentligen innebär är att om det kommer upp nya förbund och liknande situationer kommer de få göra ett andrahandsavtal.

Tror du det kommer bli ett tryck nu på att ni ska agera mot lagstiftningen?
– Jag tror snarare det minskar. Hamnarbetarförbundet har ju haft anledning att driva opinion mot lagstiftningen för att dom har varit oroliga för vad det får för konsekvenser, men nu har de ett avtal så det minskar väl snarare trycket.