LO:s tidigare avtalssekreterare Erland Olauson, numera opartisk ordförande inom industrin, har anlitats av arbetsmarknadens parter för att utreda frågan om strejkrätten. Syftet har varit att förekomma regeringens statliga utredning som var tänkt att läggas fram den 20 juni.

Vid en pressträff, där representanter för de tyngsta delarna av fackföreningsrörelsen och arbetsgivarsfären finns på plats, konstaterar Erland Olauson att fackförbund i dag är fria att ta till stridsåtgärder mot företag som har kollektivavtal. De avtal man uppnår på det sättet påverkar dock inte i praktiken löner och villkor då dessa är reglerade i det första avtalet, som inte får trängas undan. Däremot kan vissa frågor om förhållandet mellan fack och arbetsgivare regleras i det nya avtalet. Dessutom får det fack som tecknar avtalet lagstiftade rättigheter, bland annat att jobba fackligt på arbetstid.

– Rätten att ta till stridsåtgärder mot företag som redan har kollektivavtal kvarstår, säger Erland Olauson om det förslag som parterna nu levererar till regeringen.

Men en begränsning ska vara att man inte ska kunna ta till stridsåtgärder i andra syften än att uppnå kollektivavtal med fredsplikt.

Erland Olauson menar att medlemmarna i de centralorganisationer som medverkar i överenskommelsen redan agerar så, men att det finns andra organisationer som använder strejkvapnet av varierande anledningar.

Striden om strejkrätten

Ylva Johansson: Parternas förslag om strejkrätt går före utredning

Nyheter

– Vi ställer alltså samma krav på alla organisationer, säger han.

– Vidare innebär förslaget att man måste ha förhandlat om sina krav innan man strejkar för dem.

Erland Olauson säger att arbetsgivaren ska veta vad som krävs för att inte utsättas för stridsåtgärder. Det får heller inte tillkomma krav längs vägen.

– Man får inte som villkor för att sluta med stridsåtgärden ställa ytterligare krav, efter att förhandlingar har genomförts, säger Erland Olauson.

Han betonar att man fortfarande inte ska få tränga undan anställningsvillkoren i ett befintligt avtal.

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, säger att man kommer lämna förslaget till Ylva Johansson.

– Vi utgår från att hon kommer lyssna på det parterna säger, säger han.

Mattias Dahl, vd på Transportföretagen, konstaterar att regeringen insåg allvaret och tillsatte sin utredning förra året.

– Den svenska modellen bygger ju dock på att arbetsmarknadens parter kommer överens, särskilt i viktiga frågor, säger han.

Han beskriver det som föreslås som ett kirurgiskt ingrepp och betonar att man kommer stå fast vid det oberoende av valresultatet i höst.

På plats på presskonferensen fanns Henrik Kristensen, vd hos arbetsgivarparten APM Terminals i Göteborgs hamn, men han ville inte kommentera parternas förslag för Arbetet. Erland Olauson har inte varit i kontakt med Hamnarbetarförbundet under arbetet med förslaget.

Överenskommelsen innehåller följande:

  • Det ska inte längre vara tillåtet att, mot avtalsbundna företag, vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.
  • Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.
  • Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Parterna inför presskonferensen.

På presskonferensen medverkar: Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO, Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, Mattias Dahl, vd Transportföretagen, Eva Nordmark, ordförande TCO, Göran Arrius, ordförande Saco, Erland Olauson, oberoende utredare, Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, John Wahlstedt, arbetsrättschef Teknikföretagen. Dan Holke, chefjurist LO-TCO Rättsskydd, Andreas Edenman, chefsjurist, Industriarbetsgivarna och Martin Wästfelt, chefsjurist Unionen.