Någon timme efter att arbetsmarknadens parter hade lagt fram sitt förslag om lagändringar om svensk konflikträtt kom arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons (S) svar.

Hon började med att påpeka att hon var mycket nöjd med parternas arbete.

– Det är ett styrkebesked för den svenska modellen att parterna samarbetet konstruktivt. Det är ett väl genomarbetat lagförslag som enligt min bedömning är fullt genomförbart.

Hennes bedömning är också att det inte ”påverkar den grundläggande maktbalansen” på svensk arbetsmarknad.

– När parterna är överens om ett väl genomarbetat förslag som är så balanserat är det självklart för mig att det går före andra förslag, sade hon.

Striden om strejkrätten

Parterna överens om strejkrätten

Nyheter

För ett år sedan tillsatte hon stridsåtgärdsutredningen, som haft i uppdrag att se över just strejkrätten. På fredag ska hon ta emot utredningens förslag. Men hennes preliminära bedömning är att det förslag som parterna tagit fram är det som bör gå ut på remiss.

Hon beskriver förslaget som väl genomarbetat, väl balanserat och fullt genomförbart.

Ylva Johansson sa att det inte finns någon anledning till att dra frågan i långbänk. Samtidigt konstaterade hon att hon tagit emot det i dag och att det måste analyseras. Och hon gjorde klart att det inte är praktiskt möjligt för regeringen att lägga en proposition före valet.

Hon lovordar parterna som tagit fram förslaget som ansvarstagande, kloka och kunniga. Samtidigt kommer deras överenskommelse i sista stund innan regeringens utredning läggs fram. Ylva Johansson har ända sedan utredningen tillsattes förra året sagt att det bästa vore om parterna kan lösa frågan.

Förra året uttryckte Ylva Johansson också frustration över att parterna till en början inte kom framåt förhandlingsvägen i en annan fråga; den om så kallade enkla jobb, arbeten för bland andra nyanlända.

Får du pusha parterna för mycket framför dig för att de ska göra sin del?

– Jag har ingen kommentar till det, säger hon i dag.