Vid årsskiftet var 1 425 286 personer medlemmar i något av LO-förbunden. Det är 16 609 färre än året innan. Det innebär att medlemstappet tagit ny fart efter att ha planat ut något året innan.

– Det är jättetråkigt, konstaterar Jonas Ivman, ansvarig ombudsman på LO.

– Jag vet att många förbund hade stora tapp i våras, men att det sedan sett bättre ut i höst.

En förklaring tror han är att valrörelsen tog mycket fokus från medlemsvärvningen.

Efter valet kunde man lägga mer krut på att få in nya medlemmar.

LO-förbundens medlemsutveckling 2018 – procent

 

Som andel handlar det om en minskning med 1,15 procent mellan 2017 och 2018.

– Alla tapp är ju dåliga och 2018 var sämre än 2017. Men det är inte det sämsta året sett över en femårsperiod. Går man tillbaka ännu mer, och tittar på de senaste 25 åren, så ligger vi en bit under snittet. Problemet är att det just är en långsiktig trend, och det är den vi nu försöker bryta.

Hur ska det gå till?
– Nu gäller det vara ute och rekrytera nya medlemmar, men förbunden måste också bli bättre på att behålla de medlemmar man har. Och det här en av våra prioriterade frågor, säger Jonas Ivman.

Det förbund som förlorade flest medlemmar 2018 var Kommunal, som gjort lite av en berg-och-dalbaneresa de senaste åren.

Efter ett tapp på 11 000 medlemmar 2016, i sviterna efter den så kallade Kommunalskandalen, vände förbundets medlemsantal upp under 2017.

Nu är det åter minus, denna gång med 7 000 färre i rullorna.

– Siffrorna för 2017 var lite dopade då vi erbjöd gratis medlemskap i tre månader. Flera av dem gick sedan ur under våren 2018. Men under hösten har vi haft flera månader med plus, säger Kommunals värvningschef Johan Ingelskog.

Inför 2019 är han hoppfull.

LO-förbundens medlemsutveckling 2018 – antal

– Tidigare har vi haft olika kampanjer och projekt, men då riskerar man att tappa när de tar slut. Nu ska medlemsvärvning och medlemsvård bli en integrerad del av verksamheten.

Han blickar lite nostalgiskt tillbaka och hoppas på en renässans för medlemsvärvningen.

– På 1940-50-talen var det medlemsvärvarna – de cyklande ombudsmännen, agitatorerna som fick med sig massor – som hade högst status. Det är helt avgörande när du går in i en förhandling hur många du har i ryggen. Det förstod man då och det är en diskussion vi måste tillbaka till, säger Johan Ingelskog.

Procentuellt är det Elektrikerförbundet som gjort det största tappet.

– Det beror på att vi tappar stort bland elevmedlemmarna. För aktiva medlemmar handlar det om en minskning med 1,7 procent, förklarar förbundets kommunikationschef Mikael Romero.

Byggnads och IF Metall går emot trenden. Byggnads redovisar plussiffror för tredje året i rad 2018 då förbundet växte med 583 medlemmar.

– Mycket handlar om att vi aktivt ser till att ligga nära medlemmarna. Både ombudsmännen och de förtroendevalda lägger väldigt mycket tid på att vara ute på arbetsplatserna, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Han pekar även på Byggnads medlemscenter som kontaktar medlemmar som verkar vara på väg ut ur förbundet.

– Väldigt många blir glada för att få den kontakten så det har också varit väldigt betydelsefullt.