På världsfacket ITUC:s sista kongressdag blev det klart hur nya ledningen ska se ut. Under kongressen har det, som Arbetet Global tidigare skrivit, varit en hård strid om vem som skulle leda facket och bli generalsekreterare.

Den sittande generalsekreteraren Sharan Burrow blev till slut kvar på sin post.

Men det var på håret.

Omröstningen, som hölls i onsdags, blev mycket jämn och Sharan Burrow fick 52 procent av rösterna medan utmanaren Susanna Camusso fick 48 procent.

ITUC World Congress 2018

Sharan Burrow tog hem striden

Global

Striden om en ny generalsekreterare var het och ett tag var det därför oklart hur det skulle påverka sammansättningen av världsfackets övriga ledning då ITUC ville lindra såren som uppstått.

Ett tag var det oklart om Karl-Petter Thorwaldsson skulle bli kvar som vice ordförande eller inte. Nu har kongressen sagt ja till det och han delar posten som vice ordförande med amerikanska fackets Catherine Feingold.

Ordförande för världsfacket blev Ayuba Wabba från det nigerianska facket NLC.

Efter kampen om generalsekreterarposten beslutade kongressen att utöka antalet vice generalsekreterare, från två till tre.

ITUC World Congress 2018

”Det har varit en hård stämning”

Global

Mamadou Diallo från Senegal utsågs redan 2017 till vice generalsekreterare men återvaldes och han får nu sällskap av britten Owen Tudor och Victor Baez som lett världsfacket i Sydamerika.