Både Centerpartiet och Liberalerna har ställt krav på förändringar i arbetsrätten för att släppa fram en S-ledd regering. Bland kraven finns även att lagvägen sänka lönerna för nyanställda till 70 procent av kollektivavtalens lägstalöner, rapporterar DN.

Men nu tar några av de som företräder näringslivet avstånd från C- och L-kraven, enligt DN. En av dem är Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

DN skriver att han inte tar avstånd från partiernas mål utan från deras snabba och detaljerade löften om lagändringar.

Både Anders Weihe och Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, förespråkar i första hand att arbetsmarknadens parter gör upp.

– Utgångspunkten för den svenska modellen är att parterna sköter de här frågorna bäst själva. När parterna är överens blir det mer stabilt. Vi är bättre rustade att hantera de här frågorna än vad politikerna är, säger Svenskt Näringslivs Peter Jeppsson, till DN.

Nu förhandlar LO och Svenskt Näringsliv om trygga jobb

Arbetsrätt

I våras inledde LO och Svenskt Näringsliv förhandlingar om trygga anställningar och omställning. Här ingår även att diskutera dagens turordningsregler i lagen om anställningsskydd, las.

Nyligen skrev Arbetet om att förhandlarna tillsammans rest till Danmark för att lära sig mer om landets ”flexicurity”-modell.

LO och Svenskt Näringsliv tittar på trygghet i Danmark

Politik

Till DN säger både Anders Weihe och Peter Jeppson att ett lagstiftningshot om bland annat Las kan behövas för att öka trycket på LO att kompromissa.

– Till exempel att regeringen säger att om parterna i sina förhandlingar inte löst sina frågor inom en vis tidsram, och om de inte har några första steg att avrapportera inom sex månader, så kommer politikerna att börja agera för att reformera Arbetsförmedlingen och befria företag med upp till 50 anställda från turordningsreglerna, säger Anders Weihe, till DN.

Sedan tidigare har arbetsgivarsidan gjort klart att de förespråkar modellen med etableringsjobb för att nyanlända ska ta sig in på arbetsmarknaden före allianspartiernas modell med inträdesjobb.