LO och Svenskt Näringsliv möts nu regelbundet för att förhandla om anställningstrygghet och omställning.

Parterna sågs på ett första möte i mars, men nu har de hunnit sitta ner flera gånger.

– Det finns inga resultat att prata om, så vi ligger nog lite tyst med det, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Parterna har olika önskelistor med sig in i förhandlingarna.

Bland annat vill LO se större satsningar på kompetensutveckling och att det kollektivavtalade omställningsstödet ska omfatta alla anställda.

Svenskt Näringsliv vill diskutera större flexibilitet för näringslivet när det gäller turordning, det vill säga ett ändrat fokus från anställningstid till kompetens.

Nyligen var de som förhandlar på en resa till Danmark för att studera landets så kallade flexicurity-modell, berättar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

– Det som är spännande med Danmark är att båda parter tycker att systemet är bra, säger han.

Det danska systemet går i korthet ut på att kombinera större rörlighet på arbetsmarknaden med trygghet för de arbetslösa i form av arbetslöshetsersättning och hjälp i omställningen.

I Danmark finns inga turordningsregler.

Peter Jeppsson betonar att han inte ser någon poäng med att kopiera systemet rakt av.

– Det är intressant hur man ser på de här frågorna i andra länder. I Danmark ser man annorlunda på begreppet trygghet. Tryggheten är mer en trygghet i omställningen än trygghet i anställningen som vi har tyngdpunkten på i Sverige.

– Vi har ganska olika utgångspunkter och syn på de här frågorna. Det ska man inte sticka under stol med, säger Peter Jepsson om parternas önskemål i förhandlingarna.

Veli-Pekka Säikkälä säger att LO-medlemmarnas allt för dåliga trygghet var anledningen till att man bjöd in Svenskt Näringsliv till förhandlingar.

Han lyfter att fler än en av fem LO-medlemmar är visstidsanställda och att den siffran är lägre i Danmark.

– De sista 20 åren har tryggheten minskat oerhört mycket. Då måste man ta ett helhetsgrepp om det här. Det handlar mycket om hur folk upplever sin trygghet, att man vet att blir man av med jobbet finns det någon som tar hand om en, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Är målet att gemensamt gå till regeringen med en kravlista när ni är klara?
– Ja, det är så jag ser det framför mig. Att vi förhandlar och kommer överens och så säger vi till staten att vi behöver det här och det här.

Som exempel på vad regeringen kan behöva ta tag i nämner han reformer i a-kassan och att de som blir av med jobbet måste få utbildningsplatser.

– Vi har på oss nu fram till avtalsrörelsen att känna på varandra och se om det är möjligt att göra någonting.