Att arbetsmarknadens parter begär resning i Högsta domstolen för att överpröva domar från Arbetsdomstolen är ytterst ovanligt.

Det hände i det principiellt viktiga Lavalmålet och har hänt i ytterligare några fall, enligt Unionens chefsjurist Martin Wästfelt.

– Unionen har aldrig gjort det tidigare. Det är en extraordinär åtgärd och något man ska göra med stor försiktighet, säger han.

Unionen förlorade surdeg om uppsägningstid

Arbetsrätt

Fallet Unionen vill få omprövat handlar om äldres rätt att tillgodogöra sig anställningstid hos tidigare arbetsgivare för att få längre uppsägningstid om de förlorar jobbet vid verksamhetsövergångar.

Det gäller till exempel vid nya upphandlingar, och när verksamhet läggs ut på entreprenad.

År 2011 sade ISS Facility Managment upp 200 anställda som jobbade med service på Astra Zeneca.

De hade tidigare varit anställda direkt av Astra Zeneca, och gått över till ISS när deras arbetsuppgifter lades ut på entreprenad.

De blev sedan uppsagda när företaget några år senare förlorade upphandlingen.

Unionen har aldrig gjort det tidigare. Det är en extraordinär åtgärd och något man ska göra med stor försiktighet

Martin Wästfelt, Unionen

Enligt kollektivavtalet hade de tjänstemän som fyllt 55 och varit anställda i tio år rätt till dubbelt så lång uppsägningstid, men företaget och arbetsgivarorganisationen Almega ansåg att det bara gällde anställningstid inom ISS.

Unionen drev frågan för fyra uppsagda vidare till Arbetsdomstolen som i sin tur vände sig till EU-domstolen.

Det eftersom EU:s överlåtelsedirektiv delvis styr vilka regler som ska gälla vid verksamhetsövergångar där anställda får en ny arbetsgivare men utför samma jobb som tidigare.

Enligt Unionen slog EU-domstolen fast att anställda ska få tillgodoräkna sig tidigare anställningstid, men facket förlorade ändå i Arbetsdomstolen i våras.

I domen lade Arbetsdomstolen vikt vid att det tecknats nya kollektivavtal sedan verksamhetsövergången och att parterna haft en möjlighet att reglera frågan där.

– Vi ansåg ju att frågan redan var reglerad enligt EU-reglerna, och varför skulle vi då kräva ändringar i kollektivavtalen? säger Martin Wästfelt.

Ny upphandling – rättigheterna försvann

Nyheter

Han och Unionen tycker att Arbetsdomstolen gjort en felaktig tolkning av EU-domstolens besked, och det är därför de nu begär resning i Högsta domstolen.

– Det är viktigt att det här inte är ett generellt ifrågasättande av Arbetsdomstolen, men i det här fallet har Arbetsdomstolen gjort ett uppenbart fel och det finns skäl att riva upp domen.

Frågan är principiellt viktig för facket.

Rätten till extra lång uppsägningstid för äldre finns på de flesta av Unionens avtalsområden.

– Det går inte att säga exakt hur många som domen påverkar, men vi vet ju att i vissa branscher är det mycket vanligt med verksamhetsövergångar och outsourcing, så det är många som berörs, säger Martin Wästfelt.