En majoritet av ombuden röstade för förslaget om att bilda fackförening vid kongressen. Beslutet innebär att förbundet, som idag är ett fristående professionsförbund, ansluter sig till Sacoförbundet SRAT.

I dag är de flesta barnmorskor medlemmar i Vårdförbundet, men det har under en längre tid funnits kritik mot förbundets fackliga engagemang för barnmorskorna.

Efter dagens beslut kan nu barnmorskorna välja att gå ur Vårdförbundet och istället gå med i Barnmorskeförbundet.

Barnmorskor på väg att bilda eget fack

Nyheter

– Men vi jobbar för att varje barnmorska ska stanna, och det hoppas vi att så många som möjligt vill, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Barnmorskeförbundets ordförande är desto gladare.

– Att vi nu får inflytande även över de fackliga frågorna kommer att gynna barnmorskorna men även dem vi vårdar. En god arbetsmiljö och bra avtal är en av de viktigaste åtgärderna för att säkra framtidens vård för gravida kvinnor, säger Mia Ahlberg, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet i en kommentar.

Men alla barnmorskor är inte lika glada. Åsa Hermansson är ordförande i Östergötlands lokalförening inom Barnmorskeförbundet.

– Vi kommer bli splittrade av det här. Med Vårdförbundet kan vi förhandla direkt med arbetsgivaren, men nu måste vi gå genom SRAT, säger hon.

Arbetet möter

Eva Nordlund sätter kvinnovården på kartan

Reportage

Hon ser även ett problem i att väldigt få barnmorskor har deltagit i de lokala omröstningar som gjorts inför kongressen. Något som innebär att ombuden har svaga mandat, menar hon.

– Till exempel i Stockholm finns det 1 400 barnmorskor men bara 200 har röstat, varav 175 röstade ja.

Själv kommer hon nu gå med i det nya fackförbundet för att hjälpa till i uppbyggnadsfasen och arbeta med professionsfrågor.

– Jag vill ju inte egentligen det, men jag har lovat att sitta kvar i styrelsen. Men det fackliga arbetet lämnar jag till andra, säger Åsa Hermansson.

Beslutet innebär att barnmorskor i Sverige från och med 1 januari 2019 kan begära inträde i Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT.

Svenska Barnmorskeförbundet och SRAT

Svenska Barnmorskeförbundet är ett professionsförbund för landets alla legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande. Svenska Barnmorskeförbundet har närmare 6000 medlemmar.

SRAT är ett fackförbund inom Saco som organiserar akademiker i samhällsbärande professioner. SRAT finns organiserar medlemmar inom områdena hälsa, kommunikation och förvaltning. SRAT har cirka 15 000 medlemmar.