På Barnmorskeförbundets kongress i morgon ska ombuden rösta om huruvida barnmorskorna ska bilda egen fackförening eller stanna kvar i Vårdförbundet.

I dag är de ett en fristående professionsorganisation, ett yrkesförbund för barnmorskor, men har ingen egen facklig verksamhet.

– Det här har kommit till på initiativ från medlemmar som varit missnöjda med att Vårdförbundet inte hanterat barnmorskorna bra. Så nu har en enig styrelse tagit fram en proposition som ombuden ska rösta om på onsdag, säger Mia Ahlberg, ordförande för Barnmorskeförbundet.

Vad är det för missnöje?
– Till exempel så är det ju en generell kris inom vården när det gäller arbetsmiljön. Men de konkreta förslagen för vad man ska göra åt det ser olika ut för barnmorskor och sjuksköterskor. Men det hanteras inte av Vårdförbundet, säger Mia Ahlberg.

Om barnmorskorna lämnar Vårdförbundet kommer man bilda en medlemsförening inom SRAT, ett Saco-förbund bestående av 24 medlemsföreningar för olika yrken.

SRAT förhandlar i sin tur genom Akademikeralliansen som består av 17 olika Saco-förbund med akademiker inom landsting och kommun.

Enligt två enkäter som Barnmorskeförbundet skickat ut till sina medlemmar finns det en majoritet för att bilda eget fack.

Om det blir så måste de barnmorskor som vill begära utträde ur sitt nuvarande förbund och gå med i Barnmorskeförbundet.

Barnmorskor vill starta nytt fackförbund

Nyheter

Totalt har man omkring 6 000 medlemmar i dag.

– Det finns en risk i detta. Vi räknar med att vi behöver ha omkring 3 000 medlemmar inom tre år för att det ska gå runt, men vi tror att barnmorskorna kommer att gå över till oss, säger Mia Ahlberg.

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, är kritisk till barnmorskornas självständighetssträvanden. Hon tror att en utbrytning skulle splittra kåren och försämra förhandlingsläget för barnmorskorna.

– En splittring är aldrig bra i förhållandet till arbetsgivaren. Det är vi som har kollektivavtalet och förhandlar för barnmorskorna, så vi kan förhandling. Om de bildar en fackförening inom SRAT och ska förhandla genom Akademikeralliansen så kommer de väldigt långt bort från förhandlingsbordet.

Enligt henne kommer barnmorskornas specifika yrkesroll hamna än mer i bakgrunden i en sådan konstellation, då inget av förbunden inom SRAT till exempel har yrken där man arbetar 24-7.

– Ett annat problem för barnmorskorna är att det är den yrkesgrupp som får flest anmälningar emot sig. Våra jurister kan de här frågorna och är vana vid att hantera dem, vilket man inte är inom SRAT, säger Sineva Ribeiro.

Men Mia Ahlberg ser fram emot onsdagens omröstning.

– Vi har jobbat med det här i fyra år och nu är det dags för medlemmarna att säga sitt.