Barnmorskornas yrkesförening, Svenska Barnmorskeförbundet, vill bilda eget fackförbund. På sin stämma beslutade förbundet i går enhälligt att utreda möjligheten att bli ett eget fackförbund.

– Vi har kunskapen om barnmorskornas situation och arbete och vi vill utveckla yrket så att det följer med i tiden. Vi vill göra det i en god arbetsmiljö och med en bra lön, och då behöver vi kunna förhandla om dessa bitar också, säger Eva Nordlund, vice ordförande för barnmorskeförbundet.

Som exempel nämner hon att det behövs speciella avtalslösningar om en barnmorska ska kunna följa en kvinna hela vägen genom graviditeten, under förlossningen och i eftervården, vilket är en möjlighet som både kvinnor och barnmorskor efterlyser idag.

Många medlemmar i Barnmorskeförbundet har också gett uttryck för att Vårdförbundet, som är det fackförbund barnmorskorna tillhör i dag, inte gjort tillräckligt för yrkesgruppen.

De upplever sin arbetssituation som ohållbar och löneläget som för lågt. Lönerna varierar också kraftigt i olika delar av landet.

– Det händer att nyblivna barnmorskor till och med får lägre lön än vad de hade som sjuksköterskor. Deras specialkompetens värdesätts inte, säger Eva Nordlund.

Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet, säger att Vårdförbundet visst driver barnmorskefrågor, och att det har varit mycket fokus just på förlossningsvård och kvinnohälsa de senaste åren.

Hon tror inte att barnmorskorna skulle tjäna på att bilda ett eget fackförbund.

– Än så länge är det ju bara en utredning, men om det blir så, blir vi två konkurrerande fackförbund och den splittringen skulle vara dålig. Vi hör ihop och tillsammans blir vi starkare, säger hon.

Ann Johansson säger att det inte är aktuellt för Vårdförbundet att sluta organisera och förhandla för barnmorskor. Vårdförbundet har i dag runt 114 000 medlemmar varav de flesta är sjuksköterskor. Drygt 5 400 medlemmar är barnmorskor.

Att tillhöra ett stort fackförbund ger, enligt Ann Johansson, styrka och inflytande även för barnmorskor.

Barnmorskeförbundet som har drygt 6 000 medlemmar tror dock inte att barnmorskorna skulle förlora facklig styrka i ett eget fackförbund.

– Är man en liten del av ett stort förbund är det svårt att få gehör för sina frågor. Vi är ändå en viktig grupp i vården och om vi bildar ett eget fackförbund kan vi fokusera 100 procent på våra frågor.

Barnmorskeförbundet har redan gjort en inledande utredning och förbundets stämma beslutade igår att fortsätta utredningen med syfte att bilda ett eget fackförbund. Det slutgiltiga beslutet tas när utredningen är klar.

– Vi siktar på att det blir under senare delen av nästa år, men det här får ta den tid det tar. Det viktiga är det blir bra, och sker demokratiskt, säger Eva Nordlund.