Alla mål i Agenda 2030-hänger ihop men en majoritet av bolagen jobbar främst med åtta av de 17 målen (de som är markerade i gult).

När FN:s medlemsstater för tre år sedan antog de 17 globala målen för en hållbar utveckling pekades näringslivet ut som en viktig partner för att uppnå målen.

Både FN:s generalsekreterare António Guterres och Sveriges statsminister upprepade vikten av att företag jobbar tillsammans med politiker och civilsamhället för att finna lösningar på världens stora utmaningar – fattigdom, krig och växande ekonomiska och sociala klyftor.

I Sverige var många företagsledare snabba med att gå ut offentligt och förklara att de stödde FN:s mål.

FN-chefen missnöjd – tempot i Agenda 2030 är för lågt

Global

När Arbetet Global nu går igenom hur företagen jobbat med målen finner vi stora brister.

På till exempel vård- och omsorgsföretaget Attendos hemsida nämns inte FN:s globala mål med ett ord. De lyser också med sin frånvaro i bolagets verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport från i mars i år.

I våras gjorde PR-byrån Aspekta en kartläggning av hur de 93 största företagen på Stockholmsbörsen arbetar med de globala målen.

Det visade sig att förutom Attendo finns det ytterligare ett 30-tal företag som inte redovisar hur de arbetar med FN-målen.

– Vi håller på att se över hur vi kan anpassa vårt hållbarhetsarbete så att det blir tydligare var vi aktivt bidrar till de 17 globala målen, förklarar Stefan Svanström, kommunikationschef på vårdbolaget.

Hans företag Attendo ingår i en grupp med tolv börsföretag som sticker ut gentemot de andra bolag eftersom de hamnar i botten även i en annan ranking.

17 mål för en bättre värld

Global

I rapporten Walking the talk – från Mistra center for sustainable markets (Misum) på Handelshögskolan i Stockholm – har de 90 största börsbolagen granskats med avseende på hur de redovisat sitt hållbarhetsarbete.

Denna genomgång visar att Attendo har få hållbarhetsmål och är dåliga på att redovisa vad de gör för att uppnå dem.

Stefan Svanström kommenterar även denna rapport.

– I den här typen av rankingar har man med stora industriföretag som har stor påverkan på miljön. Som tjänsteföretag har vi väldigt liten miljöpåverkan, men framöver kommer vi att göra vad vi kan för att bli bättre på att rapportera om det vi faktiskt gör, säger han.

Många företag gör som Attendo och sätter ett likhetstecken mellan hållbarhetsarbete och klimat och miljö. Något sådant likhetstecken finns inte.

Scanias vd kritisk till brutet Agenda 2030-löfte

Global

Enligt FN:s globala mål och deras principer för hållbart företagande – Global Compact – är ekonomisk och social hållbarhet lika viktiga som miljö- och klimatfrågorna.

Rapporten från Handelshögskolan visar även att nio av tio granskade företag har en miljöpolicy, men endast tre av fyra har en policy för mänskliga rättigheter. Och av de företag som har en policy för mänskliga rättigheter redovisar endast två av tre företag hur de jobbar med den.

Att de stora bolagen i Sverige ligger efter i sitt hållbarhetsarbete visar också den årliga Agenda 2030-barometer som nyligen presenterades av fondbolaget Öhman och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

I barometern mäts hur de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen bidrar till de globala målen. Öhmans chef för ansvarsfulla investeringar, Fredric Nyström, konstaterar att de undersökta bolagen har mycket kvar att göra.

– De kan göra mer och inte passivt sitta och vänta, säger han till Arbetet Global.

I vår sammanvägning av rapporterna Walking the talk och Agenda 2030-barometern framgår det att Ericsson sticker ut som det svenska börsbolag som är bäst på hållbarhet, men även SCA gör bra ifrån sig.

– Vi har tagit hållbarhet på stort allvar. Vi har sett ett behov av att vara transparenta med att om vi ska vara ett framgångsrikt företag så måste vi också vara hållbara över tid. Vi kan inte leva över våra tillgångar. Det fungerar inte, säger Katarina Kolar, hållbarhetschef på SCA.

I barometern uppmanar Mistra börsbolagen att arbeta med alla de 17 globala målen samtidigt, och inte välja bara några.

Katarina Kolar säger att SCA valt att fokusera på tre av målen men att bolaget även bidrar till de andra målen och tittar på hur de kan medverka till att samtliga mål uppnås.

Risken med att företag bara väljer att arbeta med några av de globala målen är att de uppnås på bekostnad av de andra.

I PR-byrån Aspektas kartläggning framgår det att bara 5 av 93 börsbolag har valt att jobba med alla mål. Majoriteten fokuserar på åtta mål.

– De väljer att plocka russinen ur kakan. Det finns ett problem i hur målen är framställda, som 17 färgglada boxar när det egentligen handlar om ett kugghjul där varje mål hakar i flera andra. Det är för lätt för företag att välja bland målen i stället för att analysera hur företagens verksamhet påverkar alla mål, säger människorättsjuristen och hållbarhetsexperten Parul Sharma, som fram till i vintras var ordförande i regeringens Agenda 2030-delegation.

Människorättsjuristen
Parul Sharma.

Lin Lerpold är docent på Handelshögskolan och ansvarig för rapporten Walking the talk. Hon menar att många företag saknar en grundlig och öppet redovisad analys för hur de valt de globala mål de fokuserar på.

Ytterligare en utmaning som börsbolagen står inför, enligt Lin Lerpold, är kortsiktighet.

– I vår rapport kan bara sju företag redovisa hållbarhetsmål bortom år 2020, och av dem har endast fyra företag mål som sträcker sig längre än 2030, då FN:s globala mål ska vara uppnådda. Om man säger sig vilja bidra till de globala målen är det inte särskilt trovärdigt.

 

Vill du ha globala nyheter direkt till din mejl? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Globalkollen

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 mål – och 169 delmål – som ska göra världen bättre fram till år 2030. Näringslivet spelar en viktig roll för att uppfylla målen men en majoritet av företagen fokuserar, enligt Aspekta, på endast på åtta av målen (de som är markerade i gult på bilden).

Dessa rapporter/granskningar ligger till grund för artikeln:

* PR-byrån Aspekta genomförde i juni 2018 en studie av de senaste hållbarhetsredovisningarna från de 93 svenska bolagen på Stockholmsbörsens lista Nordic Large Cap. Aspekta har inte offentliggjort hur enskilda bolagen presterar, men de säger att endast två av tre bolag jobbar med FN:s 17 globala mål. Fem bolag säger sig jobba med alla mål (ABB, Ericsson, H&M, Telia och ÅF). Ungefär 30 bolag arbetar med hälften av målen:

* Fondbolagen Öhmans publicerade i oktober sin årliga Agenda 2030-barometer. Tillsammans med Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, tittar Öhmans på de 30 svenska företag som omsätter mest pengar på Stockholmsbörsen. Electrolux, Ericsson och SEB anses var bäst.

* Mistra center for Sustainable Markets (Misum) på Handelshögskolan i Stockholm har i rapporten Walking the talk gått igenom hållbarhetsredovisningen hos alla svenska bolag på Stockholmsbörsens Nordic Large Cap. Rapporten visar hur väl bolagen lever upp till sina offentligt redovisade hållbarhetsmål.