En dag i april tidigare i år – på Workers memorial day – lägger unga byggnadsarbetare 55 par arbetshandskar utanför riksdagshuset.

Ett par handskar för varje människoliv som förlorades i samband med arbetsplatsolyckor under förra året.

Det är så lätt att konstatera. Människor ska inte behöva dö på jobbet. Ändå fortsätter olyckorna att inträffa. Varje människoliv är också en allvarlig påminnelse om att arbetsmiljön på våra arbetsplatser måste tas på större allvar.

Tyvärr får det konstateras att i den valrörelse som nu är inne på sina sista brännande dagar är det tyst om arbetsmiljön. En närmare granskning av Allianspartiernas skuggbudgetar ger dock en klar bild om varför man från borgerligt håll är så tyst.

Inte en endaste gång nämns ordet arbetsmiljö i Allianspartiernas valmanifest. Men allvarligare än så är vad som kan bli aktuellt att genomdriva vid en eventuell valvinst.

När Alliansen tog över makten 2006 var en av de allra första åtgärderna att genomföra en kraftig besparing på arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöverket tvingades minska antalet inspektörer betydligt till antalet.

Att ge sig på Alliansens politik ifråga om arbetsmiljön är öppet mål

Yonna Waltersson

Det tar i dag rejält mycket längre tid från att skyddsombud larmar om allvarliga arbetsmiljöbrister innan inspektion sker.

Först i år är anslaget till arbetsmiljöområdet tillbaka på den nivå som det befann sig på innan den socialdemokratiska regeringen då förlorade makten.

Några lärdomar under åren i opposition tycks inte Allianspartierna ha dragit. Liberalerna och Centerpartiet utmärker sig särskilt för att vilja genomföra stora besparingar.

I skuggbudgeten för i år ville Liberalerna kapa 177 miljoner kronor från Arbetsmiljöverket. Det är nästan en femtedel av myndighetens budget och därför lätt att inse vilka konsekvenser det skulle föra med sig för inspektionerna av brister i arbetsmiljön.

Centerpartiet vill i sin tur spara in 95 miljoner kronor på Arbetsmiljöverket.

Moderaterna säger å sin sida att man inte vill lägga en besparing på Arbetsmiljöverket. Samtidigt hävdar man att man satsar 100 miljoner kronor på tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön. Men några extra pengar till detta finns inte i budgeten – utan tillsynen ska rymmas i ordinarie budget.

Att ge sig på Alliansens politik ifråga om arbetsmiljön är öppet mål. Arbetsmiljö är en fråga om liv och död.

Det är en alldeles för viktigt fråga att lämna därhän, vare sig det handlar om valrörelse eller tiden därefter.