ARBETET SYNAR. När Alliansen tog makten år 2006 var en av de första åtgärderna en kraftig besparing på arbetsmiljöområdet.

Dels la man ner Arbetslivsinstitutet, som var ett nationellt forskningscentrum för arbetslivsfrågor med en budget på omkring 350 miljoner om året. Dels skar man stort i Arbetsmiljöverkets budget.

Nedskärningarna ledde till en kraftig minskning av antalet inspektörer ute på landets arbetsplatser.

2006 jobbade cirka 350 inspektörer på Arbetsmiljöverket. 2015 var siffran nere på 240.

Arbetsmiljöverket – svångremmen drogs åt under Alliansåren

Om man räknar om tidigare års budgetar till dagens penningvärde hade Arbetsmiljöverket allra lägst anslag år 2010.

Sedan har budgeten gradvis ökat, men det är först i år myndigheten nått tillbaka till samma summor som före maktskiftet.

Eftersom det samtidigt har varit en stor reallöneökning har myndigheten dock fortfarande mindre pengar att röra sig med för löner, och just nu är antalet inspektörer 275 stycken.

Vad som skulle hända om Alliansen återigen fick styra efter valet är svårt att veta.

Partierna har ännu inget gemensamt budgetförslag och splittringen är stor i de individuella skuggbudgetarna, visar Arbetets genomgång.

De som vill skära allra mest är Liberalerna.

Splittrad opposition kring ny myndighet för arbetsmiljö­kunskap

Arbetsmiljö

I 2018 års budget ville de kapa 177 miljoner kronor från Arbetsmiljöverket – nästan en femtedel av myndighetens totala budget. Det skulle innebära en lägre budget än bottenåret 2010 i dagens penningvärde.

Liberalernas utredare Björn Lundberg menar dock att partiets nedskärningar kan omprövas.

”Liberalerna har varit skeptiska till regeringens utbyggnad av Arbetsmiljöverket och valt att prioritera andra satsningar. Men nu när arbetsmiljöreformerna är på plats får vi ta ställning på nytt vid ett eventuellt regeringstillträde”, skriver han i ett mejl till Arbetet.

Centerpartiet hamnar på andra plats med ett besparingsförslag på 95 miljoner för Arbetsmiljöverket år 2018.

Moderaterna sticker dock ut. De vill, enligt sin budget, inte skära alls, utan lägger sig på samma nivå som regeringen har föreslagit.

Så vill partierna spara på Arbetsmiljöverket

I Regeringens budget (som är framförhandlad med Vänsterpartiet) las 763 miljoner kronor på Arbetsmiljöverket år 2018. Så här mycket ville de övriga partierna kapa från den siffran i sina skuggbudgetar.

Samtidigt hävdar Moderaterna i budgeten att de ”satsar 100 miljoner per år” på en särskild tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön inom vissa utsatta yrkesgrupper.

Något de också tidigare fått uppmärksamhet för i medierna genom debattartiklar och intervjuer.

Men när man granskar siffrorna går inte satsningen att hitta i skuggbudgeten.

Moderaternas chefsekonom Jesper Ahlgren förklarar i ett mejl till Arbetet att det inte alls handlar om nya pengar:

”Vi vill att Arbetsmiljöverket genomför en särskild tillsyn som vi uppskattar till 100 miljoner kronor. Uppdraget ska dock genomföras inom ramen för Arbetsmiljöverkets sedan 2015 utökade ram. Det innebär därför en omprioritering av den övriga verksamheten på verket. Vi anslår därmed lika mycket pengar som regeringen, men vi använder resurserna delvis annorlunda”, skriver han.

Det fjärde Allianspartiet, Kristdemokraterna, vill i sin budget för 2018 se en marginell minskning av anslaget till myndigheten med tre miljoner, jämfört med regeringen. Sverigedemokraterna vill, liksom Moderaterna, inte ha någon förändring alls.

Arbetsmiljöverket har tidigare haft ett mål om att år 2020 åter ha 300 arbetsmiljöinspektörer efter tidigare års nedskärningar.

Men dit kommer man inte att nå utan ytterligare anslagshöjningar, menar Pia Zätterström, inspektionschef på myndigheten.

– Vi har pressat verkets budget så långt det går och då når inte vi 300, säger hon.

Klarar ni ert uppdrag med dagens anslag?
– Vårt uppdrag är att så få som möjligt ska skada sig eller bli sjuka på grund av jobbet. Och våra resurser räcker till inspektioner av knappt 5 procent av landets arbetsställen. Så det är en prioriteringsfråga som inte går att svara ja eller nej på. Men det är klart att vi kommer ut på fler arbetsplatser om vi är fler inspektörer.

Pia Zetterström vill inte uttala sig om vad ett minskat anslag på 177 eller 95 miljoner skulle innebära konkret för myndigheten. Men hon medger att frågan diskuteras bland medarbetarna på Arbetsmiljöverket.

– Vi måste på något sätt jobba med fakta och den budget vi har och ta ställning utifrån det. Men det är klart att vissa är oroliga utifrån att det finns sår från 2006 och vad som hände då. Men vi är tjänstemän, inte politiker, säger hon.

Saxat från riksdagspartiernas förslag för arbetsmiljön

Vänsterpartiet

• Öka tillträdesrätten för regionala skyddsombud.
• Ge alla tillgång till bra företagshälsovård.
• Öka resurserna till arbetsmiljö-forskning och tillsyn av arbetsmiljön.

Socialdemokraterna

• Öka tillträdesrätten för regionala skyddsombud.
• Förläng preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott.
• Bygga ut statens insatser mot sexuella trakasserier och göra arbetsgivarna utredningsansvariga för trakasserier från brukare eller kunder.

Miljöpartiet

• Sänk normalarbetstiden.
• Öka tillgången till arbetsträning och rehabilitering.
• Gör det lättare att påverka sin egen arbetstid och sina arbetsvillkor.

Moderaterna

• Fler socialsekreterare för att förbättra arbetsmiljön.
• Rikta 100 miljoner kronor av Arbetsmiljöverkets budget till en särskild tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön.
• Förbättra barnmorskornas villkor genom satsning på förlossningsvården.

Centerpartiet

• Gör det enklare att säga upp personer som begår sexuella övergrepp eller trakasserar sina kollegor.
• Se över kvinnors sjukskrivningar och hitta lösningar till det stora problem som kvinnors sjukskrivningar innebär.

Liberalerna

• Bättre arbetsvillkor för lärare i utanförskapsområden.

Kristdemokraterna

• Förstärk grundbemanningen i förlossningsvården.
• Bättre skyddsutrustning och fler alternativa vapen för poliser.
• Minska mobbningen i skolan genom fokus på den judisk-kristna etiken.

Sverigedemokraterna

• Anställ mer vårdpersonal.
• Förläng preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott.
• Satsa 100 miljoner på friskvård.

Källa: Partiernas valmanifest, hemsidor och budgetar för 2018.