Det är bara några månader sedan den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap slog upp portarna i Gävle. Men verksamheten kan bli kortvarig, i alla fall om Moderaterna och Centerpartiet får välja.

Båda partierna strök nämligen myndigheten helt i respektive partis skuggbudget för 2018 och har i tidigare intervjuer uttryckt att de inte vill ha den nya myndigheten.

Men det råder splittring inom Alliansen. Kristdemokraterna budgeterar för den nya myndigheten och skriver uttryckligen att de stöder regeringen i frågan.

”Det behövs en samordnande funktion som samlar in och förmedlar kunskap om arbetsmiljö”, slår partiet fast i sin skuggbudgetmotion.

Liberalerna låter också myndigheten finnas kvar i sin budget. Samtidigt har de, liksom M och C uttryckt i intervjuer att man inte ser något behov av den.

Enligt Björn Lundberg, utredare på Liberalerna har situationen förändrats nu när myndigheten startat sin verksamhet.

”Liberalerna stödde inte dess inrättande. Men nu när myndigheten är inrättad vore det onödigt slöseri med redan investerade pengar och, inte minst, med den personal som skulle drabbas av att stänga ned myndigheten efter endast några månaders aktivitet. Vi avvaktar därför utvärdering av myndighetens resultat för att avgöra vad nästa steg bör bli”, skriver han i ett mejl till Arbetet.

Sverigedemokraterna å sin sida verkar tycka väldigt bra om den nya myndigheten, i alla fall enligt budgeten där man faktiskt budgeterar för den två gånger.

En gång med 19 miljoner kronor och en annan gång med 50 miljoner för år 2018.

Arbetet har under en veckas tid, utan framgång, sökt Sverigedemokraterna för en kommentar till hur mycket de egentligen vill lägga på den nya myndigheten.