Ni vill öka inbetalningarna till pensionerna. Ser du några problem med att låta arbetsgivarna betala högre arbetsgivaravgifter?
– Nej, det gör jag inte. Det här går till rätt sak. Det tror jag svenska folket och svenska pensionärer också tycker. Kritiken från näringslivet var inte oväntad. Vilken reform vi än föreslår för att förbättra för vanligt folk kommer kritik från det hållet.

Hur ser du på att allt fler grupper förhandlar sig till bättre tjänstepensioner?
– Det oroar mig jättemycket. De här extra pensionslösningarna finns mest i mansdominerad verksamhet. Vi har redan ojämställda pensioner. Kvinnor har i genomsnitt 30 procent mindre än män, men ser man bara på tjänstepensionen är skillnaden 50 procent. Skillnaderna kommer att öka. Det är också därför vi Socialdemokrater tar ansvar för det allmänna pensionssystemet.

Vad vill du göra för dem som är slitna och tvingas ta ut ålderspension tidigt, då de inte kan få sjukersättning?
– Villkoren för sjukersättning är förmodligen de hårdaste inom hela OECD. Försäkringskassans prognos 2016 pekade på att 18 000 personer per år skulle beviljas sjukersättning, men förra året blev det 5 000. Lagen tolkas mycket restriktivt. I år har vi startat ett arbete för att se vilka förändringar vi kan göra.