Den svenske statsministerns stora internationella prestigeprojekt heter Global Deal. Sedan 2015 har Stefan Löfven drivit på för att skapa en uppgörelse mellan fack, företag och stater. Målet är bättre villkor för arbetare i den globala produktionen, men även bättre förutsättningar för ansvarstagande företag.

Men ett orosmoln har länge varit vad som händer med satsningen om Socialdemokraterna förlorar makten. Just nu förs diskussioner om att säkra Global Deals framtid genom att flytta huvudmannaskapet till den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Något som välkomnas från fackligt håll.

– Får vi en regering som inte har startat Global Deal ser jag en risk för att initiativet tappar fart. Då står 100 olika stater, arbetsgivare och fack som vill driva det här framåt inför risken att deras projekt dör. Där ser jag det som viktigt att ansvaret hamnar utanför Sverige, säger LO:s internationelle sekreterare Oskar Ernerot till Arbetet Global.

Hård strid om Global deal på ILO:s årsmöte

Global

Enligt uppgifter till Arbetet Global är alla 36 medlemsländer positiva – utom ett. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson bekräftar nu att det är USA som agerar bromskloss.

– Det har inte med Global Deal i sig att göra utan det är helt enkelt så att sedan Donald Trump blev president i USA har han gett order till den amerikanska administrationen att medvetet blockera all typ av internationellt arbete som kan öka förståelsen för globalisering. Han är nog inte ens själv medveten om förhandlingarna i OECD men hans tjänstemän tror att de utför hans vilja.

Under sommaren har det pågått förhandlingar om att skapa en avdelning inom OECD som ska ta in Global Deal i organisationens dagliga arbete. Initiativet passar väl in. I maj godtog OECD nya riktlinjer för sin syn på ekonomisk utveckling.

Organisationen ser en fara i ökade inkomstskillnader och vill hitta metoder för att minska ekonomisk ojämlikhet.

Flera OECD-länder var till en början kritiska till att föra in Global Deal men har under sommaren ändrat sig.

– Så vitt jag vet så stödjer nu alla länder utom USA förslaget om att föra in Global Deal, säger Pierre Habbard, generalsekreterare för TUAC som är den internationella fackliga organisationen som förhandlar med OECD.

Löfven inför ILO-mötet: Det är ingen armbrytning

Global

Enligt Pierre Habbard så är USA kritiskt mot hur hela OECD håller på att utvecklas och idéerna som finns om en tillväxtpolitik som inkluderar alla medborgare.

Karl-Petter Thorwaldsson tror ändå att Global Deal, trots USA:s motstånd, i slutänden kommer att flyttas till OECD.

– Det har gått så pass långt och det land som i dag har facklan är Frankrike där både president Macron och arbetsmarknadsministern har fått många stora franska bolag att gå in i det här. Jag tror att det minskar rädslan hos de stora amerikanska bolagen. Därför tror jag ändå vi kommer lyckas få ett nytt värdskap, annars är risken stor att det ses som en svensk angelägenhet. Jag tror inte att de kommer att kunna stoppa det, men återigen kokar allt ner till den där jävla Donald Trump, dundrar LO-basen.

Global Deal

Är Stefan Löfvens initiativ där ambitionen är att globaliseringens fördelar och vinster ska komma fler till del. Arbetare ska få bättre villkor, företag större vinster och den sociala oron i länder ska minskas.

Vägen dit ska gå genom en utökad social dialog, alltså förhandlingar. Inom ramen för Global deal finns projekt för partssamverkan samt att se till att länder ska skriva under ILO-konventioner.

19 länder, nästan 30 fackliga organisationer, 32 företag och arbetsgivarorganisationer samt ytterligare 15 organisationer – däribland ideella grupper och FN-organet ILO – har anslutit sig.

OECD

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD startades 1960 och har i dag 36 medlemsländer och har sitt huvudsäte i Paris.

Länderna tillhör världens ledande ekonomier och syftet med organisationen är att genom kunskapsutbyte främja handel och utveckling.

Den fackliga organisationen som jobbar gentemot OECD heter TUAC.

Källor: Regeringen, Global Deal, OECD