När Skolverket i dag publicerar ny statistik över ansökningarna till gymnasiet har nästan alla yrkesprogram fler sökande än förra läsåret.

I våras sökte 38 procent av eleverna ett yrkesprogram i första hand, en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med våren 2017.

Den andel som söker till högskoleförberedande programmen i första hand minskar i motsvarande mån.

Torun Rudin, chef för gymnasieenheten vid Skolverket, ser flera tänkbara orsaker.

– Fler kan ha fått upp ögonen för yrkesprogrammen och att de kan ge jobb direkt efter gymnasieskolan, och det kan ha blivit mer känt att yrkesprogram kan ge högskolebehörighet. Men det kan också vara så att fler elever saknar behörighet till ett högskoleförberedande program, säger Torun Rudin.

Till fordons- och transportprogrammet, som utbildar chaufförer, bil- och lastbilsmekaniker, bilskadereparatörer med flera, har antalet förstahandssökande ökat från 5 294 till 6 200. Det är den klart största ökningen av alla gymnasiets program.

I flera år har fordons- och transportprogrammet hört till de program som ger störst chans till jobb efter gymnasiet.

Samtidigt har branschen haft stora problem att rekrytera såväl mekaniker och bilplåtslagare som förare.

Förarbrist kan ge många jobb bakom ratten

Nyheter

Därför är dagens siffror glädjande för Caj Luoma, ansvarig för kompetensförsörjning vid Transportföretagen.

– Det här är ett kvitto på att vårt arbete ger resultat, säger Caj Luoma.

– Bristen på personal gör att företagen tvingas säga nej till affärer och inte kan växa och utvecklas. Givet transportnäringens rekryteringsbehov krävs en fortsatt och mångårig ökning av antalet utbildningsplatser.

Bara två yrkesprogram tappar sökande: restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS-och fastighetsprogrammet.

Detta trots god arbetsmarknad för exempelvis kockar och VVS-montörer. För restaurang- och livsmedelsprogrammet har tillbakagången pågått under en följd av år.

– Vi och vår motpart har marknadsfört programmet, men det hjälper inte när anställningsvillkoren är för osäkra och lönerna för oattraktiva, säger Pim van Dorpel, vice ordförande för Hotell- och restaurangfacket. Tryggare jobb och bättre löner är nödvändigt om intresset ska öka.

Bland de högskoleförberedande programmen har framför allt ekonomiprogrammet fått fler sökande, en uppgång med 7 procent. Särskilt naturvetenskapsprogrammet tappar sökande.

Sett över lite längre tid har yrkesprogrammen tappat mark. Hösten 2007 började 35,2 procent av de nyblivna gymnasisterna på ett yrkesprogram. Den andelen har sjunkit till omkring 25 procent de senaste åren.

Inte bara fordonsbranschen utan också industrin, byggbranschen och vården har haft problem att hitta yrkesutbildad arbetskraft.

Att antalet ansökningar till yrkesprogrammen ökar i år är ingen garanti för att det verkligen blir fler elever som också börjar på yrkesprogrammen, och fullföljer utbildningen.

En del av de sökande kommer troligen inte bli antagna då de har för låga betyg, andra kan komma att ändra sig.

I oktober publicerar Skolverket statistik över hur många elever som antagits på sitt förstahandsval.