Efterfrågan på nya chaufförer ökar för fjärde året i rad, enligt en enkät från branschorganet Tya som besvarats av drygt 1 100 åkerier.

Företagen svarade att de behöver anställa sammanlagt 3 600 nya förare under det närmaste halvåret, vilket av Tya översätts till ett årsbehov på cirka 7 000 nya förare.

Tyas bild är att bristen inte beror på dåligt intresse för yrket från ungdomars sida.

– Det finns ungefär dubbelt så många sökande som antalet platser på gymnasieskolan, säger Lasse Holm, projektledare på Tya.

Enligt Holm är tiden med tomma utbildningsplatser förbi. Men alla har inte samma uppfattning.

– Vi skulle kunna ha fler platser om det fanns sökande, säger Torbjörn Stjernstad, utbildningsledare på det kommunala transportgymnasiet MTG i Göteborg.

– I storstäderna är det inte så många som vill bli lastbilsförare, säger Stjernstad utan att ha tillgång till årsfärska siffror.

Man får alla möjliga körkort, och har möjlighet att välja högskoleförberedande

Max Johansson, student

Tya gör dock en kampanj, mest riktad till mindre kommuner, för att få dem att satsa på utbildning av lastbilsförare — trots att den är en av de allra mest kostsamma inom gymnasieskolan.

– Jag har full förståelse för lokala utbildningspolitiker som tycker att det känns knepigt att sätta till fler platser. Men fördelen är att de färdigutbildade chaufförerna vanligtvis stannar i sin hemkommun, och ofta snabbt blir skattebetalare, säger Lasse Holm på Tya.

Högkonjunkturen, där industrin går på högvarv och även handeln genererar många transporter, är en orsak till den stora efterfrågan på chaufförer.

En annan faktor är kompetensbeviset som krävs för yrkesförare inom EU sedan några år tillbaka.

– I grunden är det jättebra att beviset införts. Men branschen har förlorat många extraknäckande förare, som tidigare körde under somrar och arbetstoppar, säger Lasse Holm.

Bland de drabbade finns Ica, som uppger att man under sommaren behövt jobba hårt för att lindra konsekvenserna av bristen på chaufförer.

De goda chanserna att få jobb spelade in när 17-årige Johan Sannestål, från Lerum utanför Göteborg, sökte till transportgymnasiet MTG.

– Jag har alltid haft intresse för maskiner, och kört saker så länge jag kan minnas, säger Sannestål, som nu ska börja på andra årskursen.

Jämnårige Max Johansson behövde fundera mera på sitt gymnasieval, men är också mycket nöjd efter första året.

– Man får alla möjliga körkort, och har möjlighet att välja högskoleförberedande, säger Johansson.

Micke Larsson/TT

Brist på förare

• Drygt 1 100 åkeriföretag svarade på enkäten från Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (Tya), som är ett samarbetsorgan för arbetsgivare och fackföreningar i transportbranschen.

• 51 procent uppgav att de planerade att nyanställa chaufförer inom sex månader.

• Enligt enkäten behövs 3 600 nya förare under det närmaste halvåret. Tya räknar med att 7 000 nya förare efterfrågas under ett år.

• Under de tio närmaste åren behövs sammanlagt 50 000 nya förare, enligt Tya.

• Efterfrågan är störst i sydöstra Sverige, där 65 procent av företagen svarade att de behöver nyanställa.

• Antalet utbildningsplatser för lastbilsförare inom gymnasieskolor, komvux och arbetsförmedling är sammanlagt cirka 3 500 per intagningsår.

Källa: Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd