Sverigedemokraterna ”mörkar sin högerpolitik” menar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i en intervju med Arbetet. Och visst är det så att Sverigedemokraterna inte stoltserar med de förslag som får allvarliga konsekvenser för arbetarväljare.

Den som synar SD:s arbetsmarknadspolitik kommer snart fram till att partiet vill gynna arbetsgivarna på arbetarnas bekostnad. Man vill ha kvar allmän visstid och är för en uppluckring av turordningsreglerna.

Partiet vill dessutom ta bort avdragsrätten för fackföreningsavgiften och de vill se över om man ska frikoppla skyddsombuden från facken.

Under den senaste mandatperioder har Sverigedemokraterna dessutom röstat emot att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

De har tillsammans med allianspartierna röstat för fortsatt vinstdrift i välfärden och att återinföra stupstocken.

Ett annat intressant exempel på konsekvenserna av SD:s politik stod att läsa i en debattartikel i Dala-Demokraten innan sommaren.

Visst är det lätt att lova runt när man håller tunt

Yonna Waltersson

Riksdagens utredningstjänst hade fått i uppdrag att räkna ut vad SD:s landsbygdspolitik skulle innebära för Dalarnas kommuner.

SD vill i denna nämnda politik att ingen kommun ska få mer än 10 procent av sin totala budget i utjämningsstöd.

För en kommun som Älvdalen blir konsekvensen av detta att man tappar 109 miljoner kronor.

Som riksdagsledamoten Marie Olsson (S) skriver i debattartikeln skulle det innebära att 250 undersköterskor måste sägas upp för att täcka ett sådant underskott. Vansbro kommun skulle förlora 89 miljoner kronor – motsvarande 160 lärare.

När Arbetet tidigare i år intervjuade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson visade det sig att han inte ens hade koll på det egna partiets politik. Då han sa sig vara emot att politiker ska lägga sig i lönesättning fick vår reporter upplysa honom om att SD ju faktiskt föreslår lagfästa minimilöner för lärlingar.

Det är nästan så man börjar undra om Åkesson helt iskallt räknar med att komma undan med vad som helst.

Sverigedemokraterna är ett parti som lovar guld och gröna skogar. Men där ekvationen inte går ihop.

Svenska Dagbladet gjorde den gångna helgen en gedigen genomlysning av Sverigedemokraternas budget. Budgeten går inte ihop på flera punkter och hela 13 miljarder kronor saknas. Bland annat finns inte pengar för att infria löftet till pensionärerna om att ta bort pensionärsskatten.

Det är nästan så man börjar undra om Åkesson helt iskallt räknar med att komma undan med vad som helst

Yonna Waltersson

Visst är det lätt att lova runt när man håller tunt. Men inte nog med att en röst på SD är att köpa sig en påse luft – det är dessutom en röst för en rejält ökad otrygghet på jobbet.