För arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är det bråda dagar.

Det är bara några veckor kvar till valet och den mesta tiden ägnas åt valarbete och att träffa väljare.

En del av dem personer som valt bort S för SD.

– Men många av dem är beredda att byta tillbaka när man får tid att prata, säger hon.

Vad beror det på att S tappar så många väljare till SD i mätningarna?
– Jag tror att ett viktigt skäl är att man inte vet vad Sverigedemokraterna har för politik och vilka försämringar det skulle innebära för vanligt folk som jobbar.

Ylva Johansson lyfter en lång rad frågor där hon anser att SD:s politik är negativ för arbetarväljare.

Bland annat att man vill behålla allmän visstid, att man röstat nej till en begränsning av visstidsstapling samt att man vill öka undantagen i turordningsreglerna.

Tror du tappet beror på att väljarna bryr sig om invandringsfrågan mer än andra frågor?
– Jag tror det beror på att Sverigedemokraterna har mörkat sin högerpolitik, man har försökt framställa sig som att man har en politik också för arbetare och det är inte sant. Deras politik innebär jättestora skattesänkningar till de som har de högsta inkomsterna och de facto mindre pengar kvar till de som har normala inkomster eftersom man också till exempel vill ta bort avdragsrätten för fackföreningsavgiften.

SD:s väljare listar invandringen som den i särklass viktigaste valfrågan. Spelar det någon roll vad ni säger i valrörelsen?
– Det är klart att man, även om man tycker att invandringsfrågan är viktig, kan tycka att också andra frågor är viktiga. Det är därför jag vill peka på att om du röstar på Sverigedemokraterna kommer du få otryggare anställningar.

Om vi riktar blicken mot S. Finns det något du är självkritisk till som kan ha bidragit till att ni tappat väljare till SD?
– Nej det känner jag nog inte. Sen är det självklart så att vi hade en extrem situation 2015 med det jättestora asylmottagandet och det var vi tvungna att ta konsekvenserna av och lägga om politiken, men det har vi också gjort. För min del har ansvaret varit att se till att de nyanlända kommer i arbete och där ser vi ju nu ett trendbrott.

När Arbetet intervjuade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tidigare under året, menade han att SD är ett arbetarparti, både baserat på vilka väljarna är och på partiets politik.

– Vi har till exempel tagit strid mot utstationeringsdirektivet och den typen av problem. Vi tog strid i frågan om upphandlingslagen därför att svenska företag och svenska löntagare diskrimineras till förmån för EU-medborgare, sa han till Arbetet då.

Det är en sanning med modifikation. Det första förlaget till ny upphandlingslag som syftade till kollektivavtalsenliga villkor vid offentliga upphandling, röstades ner i riksdagen av SD.