Socialdemokraterna backar medan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet går framåt bland arbetare.

Det var ett av budskapen som kunde utläsas i den senaste SCB-mätningen från i maj om partisympatier uppdelat på olika grupper i samhället.

SD:s ökande stöd, och då särskilt bland arbetare, har varit en fråga som gäckat S-politiker och intresserat forskare långt före valrörelsens slutspurt.

En av de som närmat sig frågan med avstamp i psykologin är Maria Sandgren, lektor vid Södertörns högskola.

Hon har lett forskningsprojektet Polor, som handlar om att försöka förklara valet av politisk ideologi och värderingar genom psykologi.

SD-väljarna är enligt vår undersökning klart högerorienterade. De är mest höger- och socialkonservativt orienterade i partisympatier bland alla väljare

Maria Sandgren

Hon har sökt svar på varför människor till exempel accepterar eller inte accepterar invandring, varför vissa vill satsa mer på försvar medan andra tycker att jämlikhet är viktigast. Vad ligger bakom de uppfattningarna, värderingarna och attityderna?

–  I vår modell föreslår vi att det i grunden handlar om människosyn. Tror man mer på att människor innerst inne är goda eller att de innerst inne är onda? säger Maria Sandgren till Arbetet.

Forskarna frågade människor om värderingar och människosyn samt partisympati.

I gruppen fanns en fördelning av kön, hemkommun, inkomstnivå, sysselsättning, utbildning och väljarsympatier som avspeglar hur det ser ut i samhället i stort.

Av dessa hade sju av tio en positiv människosyn, de resterande tre av tio såg mer negativt på människan, att vi är egoistiska varelser som drivs av egen vinning.

– Har man bristande tillit blir världen ganska hård, man måste vara på sin vakt om man misstror andra. Det påverkar vilken ideologi man har. Då vill man ha ett parti som säger att det här är hotfullt, vi måste göra något åt det.

Enligt Maria Sandgren är människosynen en del av personligheten. Alltså något man föds med men som också påverkas av erfarenhet och inlärning.

Människosynen kan till viss del förändras beroende av vad som händer i ens omgivning och i det samhälle man lever i.

– Det finns studier som visar att tilliten till varandra och samhället kan minska om ett land hamnar i lågkonjunktur, kris eller drabbas av naturkatastrofer eller upplever hög invandring, något som ändrar livsvillkoren och som kan rubba tryggheten, då kan en rörelse komma igång. Man undrar kanske om ens jobb finns kvar? Är det lika lätt att få arbete?

Sverige upplever en högkonjunktur, men samtidigt pekar Maria Sandgren på det stora flyktingmottagandet som en möjlig förklaring till att de med negativ människosyn just nu lockas till Sverigedemokraterna.

– Partiet lyckades med sin framtoning och argumentation att nå många och sen har det varit ett samhällsklimat där det blivit mer öppet att visa sin attityd gentemot invandring. Vi har haft en kris, tagit emot väldigt många och en del tycker vi skulle ha fortsatt göra det men i efterhand menar också många att vi inte hade resurser att ta emot så många, säger Maria Sandgren och tillägger:

– Jag tror att det fanns en grogrund för fler SD-anhängare. Vi lever också i en mer komplex värld än tidigare med nätet och med faktaresistens. Vi är lättpåverkade och bildar uppfattningar väldigt snabbt och man vet inte vem man ska tro på. En rad händelser, även terroristdådet i Stockholm, har skakat om samhället.

Varför SD-stödet växer just bland arbetare tycker Maria Sandgren är svårt att svara på, men enligt henne kan det ha flera delförklaringar.

En orsak kan vara osäker ekonomi där de med lägre utbildning är mer sårbara och upplever att det var bättre förr i tiden.

Har man bristande tillit blir världen ganska hård, man måste vara på sin vakt om man misstror andra. Det påverkar vilken ideologi man har

Maria Sandgren

– Då kan man ha behov av att främst skydda sig själv och ser då andra som hot mot den egna livssituationen och samhället.

Tänkte ni mycket på hur SD-sympatisörer skulle reagera när ni sade att ”de som röstar på SD har en negativ människosyn”?
– Vi diskuterade det för vi visste att det här blir vår framtoning med den här rapporten (som kom 2016, reds. anm.). Men det är ju så de tycker att det är – de tycker ”vi har rätt”. En del trodde att jag som fick fronta skulle få många mejl och bli attackerad. Det hände i stort sett ingenting, de kände igen sig.

När forskarna vägde samman politiska värderingar med bland annat människosyn framträdde tre ”block” bland väljarna.

Två av blocken, de klassiska vänster-höger-blocken, har hög tillit till andra, medan de i ett gult block har lägre tillit och värderingar i linje med Sverigedemokraternas politik.

– Man säger ofta att det finns två block och det lyfts ibland att Jimmie Åkesson och SD-representanter är mer vänster än höger. Men SD-väljarna är enligt vår undersökning klart högerorienterade. De är mest höger- och socialkonservativt orienterade i partisympatier bland alla väljare.