Stora skogsbränder har härjat i hela Sverige under den mycket torra och varma sommaren.

Brandmän har samtidigt ryckt in under semestern och jobbat mängder av timmar övertid.

Trots det har anmälningarna till Arbetsmiljöverket inte ökat under sommaren. Det visar ny statistik som Arbetsmiljöverket tagit fram på uppdrag av Arbetet.

Hittills i år har 50 allvarliga händelser, som olyckor och tillbud, anmälts till myndigheten från räddningstjänsten.

Det kan jämföras med 82 händelser under hela året innan.

Arbetsolyckorna som lett till sjukfrånvaro har inte heller ökat, visar statistiken.

Hittills har 55 sådana olyckor registrerats vilket kan jämföras med 123 stycken under hela förra året.

Marianne Tiborn Neander har varit tillförordnad enhetschef i Arbetsmiljöverkets region mitt under sommaren.

I regionen rasade bland annat den enorma branden i Ljusdal. Hon bekräftar bilden från statistiken.

Fack och arbetsgivare i samtal om övertid vid skogsbrand

Löner & Avtal

– Vi har inte hört någonting från räddningstjänsten, brandpersonalen eller de fackliga företrädarna om arbetsförhållandena runt de här bränderna. Det har kommit många andra tips och förfrågningar om värmen från andra arbetsplatser men ingenting från bränderna, säger hon.

Hon tror inte heller att det beror på någon fördröjning av anmälningarna.

Har arbetsmiljön skötts bra helt enkelt?
– Jag hoppas att det är det som är orsaken till att man inte hört av sig till oss. Att man har fått ta pauser för att dricka vatten, svalka av sig och sedan kunnat gå tillbaka och jobba. Att det har varit en systematik i det här.

Trots att anmälningarna inte är fler än tidigare år har det dock slutat riktigt illa vid en brandutryckning i regionen.

I slutet av maj avled en brandman från Munkfors efter en fallolycka under ett släckningsarbete.

Akut brist på räddningspersonal

Nyheter

Det omfattande släckningsarbetet och brandmännens många övertidstimmar har också satt fingret på ersättningsfrågan och lokalt också om vilken typ av övertid det handlar om.

I lagen finns det så kallad nödfalls-övertid som går utanför de vanliga reglerna och kan används vid särskilda händelser som naturkatastrofer eller olycksfall.

Enligt Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL, pågår en dialog om bland annat övertidsfrågor mellan SKL och Kommunal men ingen formell förhandling.

– Arbetstidslagen och reglerna i kollektivavtalet gäller, men det kan vara så att arbetsgivarna behöver träffa lokala kollektivavtal om övertidsuttag, exempelvis om att utöka det allmänna uttaget. Det kan också vara så att man lokalt för diskussioner om det är nödfallsövertid som ska tas ut eller inte och där kan vi som centrala parter bistå i dialogen.

En annan fråga som diskuterats under sommaren har handlat om deltidsbrandmännens villkor.

De får lägre övertidsersättning än heltidsbrandmännen och saknar också regler om traktamente i sina avtal.

Enligt Jeanette Hedberg kan det finnas anledning att se över om något behöver kompletteras i avtalen när situationen har lugnat ned sig.