Aldrig tidigare har så många, så stora bränder rasat i svenska skogar som under den här rekordtorra sommaren. Den mest allvarliga situationen har under de senaste veckorna varit i Hälsingland, Härjedalen, Jämtland och Dalarna. Brandmännen har ställts inför mycket stora prövningar, visar den kartläggning som fackförbundet Kommunal nu har genomfört.

– Vi har varit i kontakt med representanter för elva av Kommunals 13 avdelningar i Sverige. Den gemensamma bilden är att varje region har varit väl rustad för att skicka personal och materiel till de brandplatser i Sverige där behovet varit störst, berättar Yvonne Chevallerau, ombudsman i Stockholm.

– Det har varit mycket tuffa förutsättningar när det gäller arbetsmiljö och arbetstid, men ändå bra samordning av insatsen. Många vittnar om ett fantastiskt samarbete på plats under släckningsarbetet.

Kommunals förtroendevalda har mött medlemmar vid flera av de uppsamlingsplatser i Mellansverige, där brandmännen fått sina nödvändiga mat-och drickapauser. Samtalen där har exempelvis handlat om arbetsmiljö.

– Vi vet att räddningstjänsterna i Sverige generellt sett är oerhört duktiga på arbetsmiljöfrågor. Men vi måste också titta på individnivå ur ett hälsoperspektiv, säger Yvonne Chevallerau.

Brandmän har berättat om hur de bekämpat bränder i högriskområden, i hetta och rök, 20 timmar i sträck. Frågor om ersättningar har också kommit upp i samtalen med fackförbundet. Bland annat när det gäller ersättning för den nödfallsövertid som ska utgå i samband med oförutsedda, exceptionella händelser. Kommunal har inlett samtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting, och Sobona, när det gäller hur nödfallsövertiden ska tillämpas i samband med de svåra skogsbränderna.

Inför framtiden behövs en bättre samordning mellan räddningstjänster i olika kommuner, enligt Kommunal.

– Naturligtvis har vi en önskan att mindre kommuner med få invånare, men med mycket skog, har räddningstjänster med samma resurser som övriga delar av Sverige. Små kommuner måste i högre utsträckning samverka med större kommuner.

Yvonne Chevallerau tycker också att den här sommaren har auktualiserat behovet av fler heltidsbrandmän i Sverige.

– En möjlighet skulle kunna vara att införa ett så kallat femte skift.

– Om många kommuner i dag har räddningstjänster med fyra skift, ett per vecka, så skulle ett femte skift kunna resultera i mer samordning och förebyggande insatser.

Fredrik Loberg