Otrygga anställningar har ökat mer för utrikesfödda än för inrikesfödda.

Det visar den SCB-statistik som Arbetet redovisade i förra veckan.

Siffrorna visar också att den vanligaste otrygga anställningsformen är anställning per timme med överenskommet arbetsschema, schemalagda inhopp.

Den näst vanligaste anställningsformen är vikariat.

I vård- och omsorgssektorn jobbar 27 procent av de utrikesfödda och 16 procent av de inrikesfödda på tillfälliga anställningar.

I utbildningssektorn är skillnaden ännu större. Där är gapet mellan inrikes och utrikes födda 16 procentenheter.

Forskare: Otrygga villkor farligt för hälsan

Arbetsrätt

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är den största arbetsgivaren inom äldrevården, skolan och omsorgen.

Agneta Jöhnk är chef för avdelningen för arbetsgivarfrågor hos SKL. Hon tar emot på sitt tjänsterum i SKL-huset på Hornsgatan i Stockholm.

Hon är inte överraskad över Arbetets siffror.

– Däremot vet vi att antalet utrikesfödda som har fått fast anställning har ökat nu eftersom behoven ökar. Vi har ett stort rekryteringsbehov.

Vanligaste otrygga anställningsformen för utrikes födda

Agneta Jöhnk menar att visstidsanställningarna är en ”väldigt bra väg in till ett fast jobb”.

– Generellt är det så att ungefär 70 procent av de nyanställda har tidsbegränsad anställning. Men efter två eller tre år har mer än hälften av dem en fast anställning.

Hon påpekar dock att tillfälliga anställningar har en funktion.

– Väldigt många arbetsgivare har ju ofta en provanställning, så att man testar den man vill anställa. Då kan även den enskilde arbetstagaren se om jobbet och arbetsuppgifterna är något som man trivs med.

Agneta Jöhnk poängterar att det skulle vara svårt för kommuner och landsting att klara sig utan tidsbegränsade anställningar.

– Vi har verksamhet som pågår dygnet runt alla dagar i veckan, det blir väldigt svårt att inte ta in vikarier.

Man kan inte bygga ett system där man lyckas täcka in alla de luckor som kan uppstå, förklarar hon.

– Men man ska inte slentrianmässigt utnyttja det här med visstid och timanställningar.

Var femte utrikesfödd har en otrygg anställning

Nyheter

– Ju fler som jobbar heltid, desto lättare blir det att täcka upp för varandra, då skulle man inte behöva lika många visstidsanställningar. Och det där är också ett pussel som många arbetsgivare jobbar med.

Agneta Jöhnk är tydlig med att tidsbegränsade anställningar ska minska eftersom det är viktigt med tillsvidareanställningar.

Det är målet, inte minst för SKL, understryker hon, eftersom fasta jobb är bättre för kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten.

– Jag är inte nöjd med att vi behöver så mycket visstidsanställningar och det är inte bra att en grupp är mer missgynnad än andra. Där har vi någonting att jobba med.

Vårdföretagarna organiserar bolag som vård- och omsorgsverksamhet i privat regi. Där pekar presschefen Anders Manell ut i synnerhet en bransch där tillfälliga anställningar är vanliga.

– Vi vet att inom personlig assistans är anställning på visstid vanligt, då det är brukaren själv som avgör vem som ska sköta assistansen. Men som bransch och arbetsgivarorganisation för vi inte statistik över människors bakgrund.

Det bör dock finnas goda chanser inom vård- och omsorgssektorn för den som vill ha ett fast jobb, poängterar han. Men det gäller att ha rätt kompetens.

– Det som är intressant för våra medlemsföretag är att rekrytera kompetenta medarbetare. Vad vi också vet är att Vårdföretagarnas medlemsföretag har svårt att rekrytera personal, så det finns goda möjligheter att hitta ett heltidsarbete inom privat driven vård och omsorg, säger Anders Manell.