Människor som befinner i en osäker position på arbetsmarknaden tenderar att fara illa psykiskt.

– De som har osäkra anställningar, de som är rädda att bli av med jobbet och de som är rädda att deras arbetsplats läggas ner. De här personerna löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa, säger Theo Bodin, forskare i arbets- och miljömedicin på Karolinska Institutet.

De upplever en tuff vardag, förklarar han.

Det handlar om att man jobbar oregelbundet, att man blir inringd och har svårt att planera sin vardag och sin framtid.

– Det bidrar ju till stress som kan leda till många olika saker. Man kanske jobbar kväll eller morgon. Det blir väldigt oförutsägbart och väldigt osäkert i livet. Man sover dåligt och då ökar risken att man blir deprimerad.

Arbetsgivare: Tillfälliga anställningar behövs

Arbetsrätt

Men med de otrygga jobben kommer också fysiska risker.

Sannolikheten är stor att man tilldelas tyngre arbetsuppgifter.

Det gäller, enligt Theo Bodin, inte minst för dem som jobbar via bemanningsföretag.

En annan baksida, påpekar han, är att personer som inte är fast förankrade på arbetsmarknaden har svårare att kvalificera sig till försäkringssystemen.