Rösten är glad när Andrei Myslivets svarar i telefonen på onsdagsförmiddagen.

– Det är först i dag jag förstår, säger han.

När han var på väg hem från jobbet på tisdagen ringde hans ombud Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa och berättade att Migrationsöverdomstolens besked kommit till sist. Att Andrei Myslivets och hans fru får stanna i Sverige, permanent.

”Ny rättpraxis skyddar troligen från arbetsgivares missar”

Arbetsrätt

– Jag ramlade nästan, jag kunde inte tro det direkt, säger Andrei Myslivets.

Arbetet har tidigare skrivit om hans kamp för att få stanna i Sverige. Sedan 2011 har han jobbat här och beviljats två olika tvååriga arbetstillstånd. Årsinkomsterna låg på mellan 296 375 och 374 893 kronor mellan 2012 och 2015. Men när han 2015 sökte om permanent tillstånd tog det stopp. Andrei Myslivets fick avslag av Migrationsverket och migrationsdomstolen.

Han såg det inte som något alternativ att återvända till det Vitryssland han lämnade 2008.

– Det är så länge sedan, jag har ingenting. I Sverige har jag fått allt – boende, nya kompisar, arbete. Jag kan inte lämna landet, sa han till Arbetet i höstas.

I början av förra året lämnade han sitt överklagande till högsta instans, Migrationsöverdomstolen, vars dom nu skriver om hans framtid.

Högsta instans prövar om isoleringsmontör får stanna

Arbetsrätt

Migrationsverket har i sin argumentation mot nytt arbetstillstånd pekat på att Andrei Myslivets tidigare tjänat mindre än 13 000 kronor vissa månader, där går en gräns för vad man måste ha i  inkomst för arbetstillstånd. Vidare kan han inte visa att han tog ut semester 2012. Och han har tjänat mindre än den lön som uppgavs då han sökte om de tidigare tillstånden.

Men Migrationsöverdomstolen slår nu fast att det vid en helhetsbedömning inte finns skäl att neka honom tillstånd.

Lönen har legat under 13 000 endast enstaka månader och det finns förklaringar till det, som förskottsbetalningar. Att han inte kan visa att han har tagit ut semester beror på otydliga lönespecar. Inkomster har visserligen legat under vad som först sades, men det finns förklaringar och lönen har ändå varit i nivå med kollektivavtal.

Att på detta sätt se till helheten i stället för att låta enskilda brister avgöra är i linje med ny praxis som följt av två domar från slutet av förra året. Tidigare fanns omfattande kritik mot att mindre missar ledde till att människor utvisades. Regeringen var på väg att föreslå en lagändring, men backade i och med domarna från förra året.

Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa, som företrätt Andrei Myslivets, säger att domen om Andrei Myslivets förtydligar än mer vad som nu gäller.

– Domstolen kommer med viktiga klargöranden i det här fallet som kommer att leda till att ännu fler slipper utvisning på grund av olika typer av misstag, säger han.

Framför allt visar domen, enligt Fredrik Bergman, att helhetsbedömningar och inte nedslag på enskilda missar ska göras även gällande om den anställde har fått rätt semesterförmåner.

För Andrei Myslivets ger domen helt nya möjligheter att planera framåt. Han arbetar kvar som arbetsledare på byggföretaget hans arbetstillstånd hela tiden gällt för. Hans fru funderar på att börja på universitetet. Även hon får nu stanna permanent i Sverige, som anhörig till honom. Men först: en solsemester. Under väntan på domen har de inte kunnat resa, efter beskedet igår bokade de en resa till Spanien.​